Dosje javnega naročila JN8969/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN8969/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.07.2013
JN9123/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2013
JN9476/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2013
    JN9476/2013 Popravek (EU 14 - SL) 2013/S 148-258182
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve zavarovanja motornih vozil

Datum objave: 30. 7. 2013
Številka objave: JN9476/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8969/2013, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil; datum objave: 18. 7. 2013 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 66514110 (Storitve zavarovanja motornih vozil)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 140-244666 z dne 20. 7. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE str. 35 RD 8. čl. 1. odst. pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
Zavarovalnica plača zavarovalnino v roku 14 dni, po likvidaciji škode,v nasprotnem primeru ima zavarovanec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru večjih škod, ob podanem temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača naročniku akontacijo v višini minimalno 50% ocenjene škode v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ima zavarovanec, pravico do zamudnih obresti in pravico do povračila stroškov najema kreditov za sanacijo škode.

V prilogi posredujemo podatke o škodah v Elektro Primorski.
Zaradi lažjega izračuna premije, vam v prilogi pošiljamo seznam vozil v Excel datoteki.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1838-11724537021450833741/Seznam_v
ozil_in_podatki_o_skodah.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 7. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8969/2013), na katero se nanaša to obvestilo.