Dosje javnega naročila JN13159/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Osebni računalniki
ZJNVETPS: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN13159/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.10.2013
JN13915/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2013
    JN13915/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Blago

Osebni računalniki

Datum objave: 30. 10. 2013
Številka objave: JN13915/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN13159/2013, Blago: Osebni računalniki; datum objave: 16. 10. 2013 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 30213000 (Osebni računalniki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo v točki 5.6. in 5.7., v vrsticah, kjer je definiran Spomin, hitrost skeniranja, v točki 5.7. pa sta še dodana dva predala za papir (po 1500 listov A4). Spremenjen je tudi tekst v točki 5.11, pozicija 17 ter dodana je priloga 9A.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/1838-35173611189555717135/Razpisn
a_dokumentacija__za_racunalnike_3.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 10. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN13159/2013), na katero se nanaša to obvestilo.