Dosje javnega naročila NMV5286/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.929,67 EUR

NMV5286/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.08.2015
NMV6922/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.10.2015
NMV6922/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2015
    NMV6922/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 29. 10. 2015
Številka objave: NMV6922/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV5286/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 25. 8. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 14788337, telefaks: +386 14788036, e-pošta: jn.drsi@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14788337. Telefaks +386 14788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ureditev ukrepov za umirjanje prometa - prometni otok na vstopu v naselje ŠMARTNO, na R2-414/1349 Kamnik - Ločica, od km 11.280 do km 11.480.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Ureditev ukrepov za umirjanje prometa - prometni otok na vstopu v naselje ŠMARTNO, na R2-414/1349 Kamnik - Ločica, od km 11.280 do km 11.480.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 97929,67 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5286/2015 z dne 25. 8. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 10. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 22. 10. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 9
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: CVP inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 81, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 185000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 97929,67 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA