JN2255/2012 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL)
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Storitve

Storitve v rednem zračnem prevozu

Datum objave: 29. 2. 2012
Številka objave: JN2255/2012


To obvestilo objavljanaročnik (ki ga zajema Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2).
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) JAZMP, PTUJSKA ULICA 21, Kontakt: SFRJN, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, V roke: Aleksandra Jesenovec Ljubojević, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 08/2000 517. Telefaks 08/2000 557. E-pošta aleksandra.jesenovec@jazmp.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.jazmp.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI Nacionalna agencija.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAII.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN1008
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 3.
Glavni kraj izvedbe: SEDEŽ NAROČNIKA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivno naročanje org. nakupa let. kart in/ali org. namestitvenih aranžmajev
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60410000 (Storitve v rednem zračnem prevozu)
63500000 (Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom)
II.1.6)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a) Najnizja ponudba: 336 EUR / najvisja ponudba: 395 EUR ki je bila upostevana, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: 2008/S 138-184777 z dne 18. 7. 2008
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5911/2008 z dne 14. 7. 2008
ŠT. NAROČILA: sklop1 in sklop2
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 29. 2. 2012
V.2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: AIRPASS d.o.o., Vošnjakova ulica 16, SI-1000 Ljubljana.
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Najnizja ponudba: 336 EUR / najvisja ponudba: 395 EUR ki je bila upostevana, brez DDV
V.5)NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne.
VI.1)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke JAZMP, Ptujska ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vlaganje pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb JAZMP, Ptujska ulica 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.4)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 2. 2012
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE