Dosje javnega naročila NMV556/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 492.697,63 EUR

NMV556/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2015
NMV642/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.02.2015
NMV999/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 25.02.2015
NMV1057/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 26.02.2015
NMV1058/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 26.02.2015
NMV7489/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2015
NMV7489/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
NMV7489/2015-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2016
    NMV7489/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor

Datum objave: 20. 11. 2015
Številka objave: NMV7489/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV556/2015, Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor; datum objave: 2. 2. 2015 (NMV1)
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Bojan Geršak, tel.: +386 12914541, telefaks: +386 12914833, e-pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Bojan Geršak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914541. Telefaks +386 12914833. E-pošta bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Osebna varovalna oprema-tekstil
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Osebna varovalna oprema-tekstil
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18100000 (Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 403850,53 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV556/2015 z dne 2. 2. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: SKLOP 8/Hlače dežne se ne odda.
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 11. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PREVENT&DELOZA d.o.o., Kosova ulica 14, SI-3000 Celje.
Tel. +386 34280860.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 137000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 135990,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17248258.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 86434,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 73000,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, SI-1230 Domžale.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38500,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38083,40 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 4
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZATEKS, DAMIR PETOŠ S.P., Robova cesta 38, SI-1360 Vrhnika.
Tel. +386 40204583.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 37215,64 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 5
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: TEKSTIL d.d., Ljubljana, Letališka cesta 34, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15866195.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18900,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 17484,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 6
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZAVAS d.o.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin.
Tel. +386 15610420.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 52400,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 52299,52 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 7
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZAVAS d.o.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin.
Tel. +386 15610420.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24322,17 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 9
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 7
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17248258.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7200,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6927,81 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 10
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 28. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: UTG VODNIK d.o.o., Tolstojeva ulica 12, SI-1230 Domžale.
Tel. +386 17248258.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 18849,90 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA