Dosje javnega naročila NMV3470/2014
Naročnik: Osnovna šola Kašelj 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV3470/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.09.2014
NMV4954/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2014
OS3372/2015 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 30.03.2015
OS3253/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 01.03.2016
    NMV4954/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 12. 11. 2014
Številka objave: NMV4954/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV3470/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 4. 9. 2014 (NMV1)
Naročnik: Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, SI-1260 Ljubljana - Polje, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: ga. Meta Bizjak, tel.: +386 13064442, telefaks: +386 13064407, e-pošta: meta.bizjak@ljubljana.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Meta Bizjak, SI-1260 Ljubljana - Polje.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Kašelj - Konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki, zamrznjeni izdelki.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen? 2
V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma: da.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je nabava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Kašelj.
Razpisani sklopi so naslednji:
1. Mleko in mlečni izdelki,
2. Ekološko mleko in mlečni izdelki,
3. Zamrznjeni izdelki.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15500000 (Mlečni izdelki)
15800000 (Razna živila)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena. Pondeniranje: 90
2. embalaža. Pondeniranje: 5
3. več eko živil. Pondeniranje: 5
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV3470/2014 z dne 4. 9. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Javno naročilo za sklop 3. zamrznjeni izdelki, ni bilo oddano, saj naročnik ni prejel nobene ponudbe.
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 11. 2014
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 10. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17488,58 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 10. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KELE & KELE, d.o.o., Laze 22A, SI-1370 Logatec.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3780,82 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA