Dosje javnega naročila 901458/2016
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA 
Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture
ZJN-2: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.509.120,00 EUR

JN1458/2016 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 02.03.2016
JN004127/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.07.2016
JN901458/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1458/2016 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2016/S 045-074731
PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture

Datum objave: 2. 3. 2016
Številka objave: JN1458/2016


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA, ŠTEFANOVA ULICA 2, Kontakt: Urška Kralj Špacapan, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14285454. Telefaks +386 14284894. E-pošta sjnn.mnz@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mnz.gov.si
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZVAJANJE STORITVENE PODPORE ZA DIGITALNI RADIJSKI SISTEM TETRA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: IZVAJANJE STORITVENE PODPORE ZA DIGITALNI RADIJSKI SISTEM TETRA
a) Stalni daljinski servisno - tehnični nadzor sistema z analizo delovanja omrežja in napak po principu 24/7,
b) Intervencijsko odpravljanje napak,
c) Zagotavljanje rezervnih delov,
d) Popravilo programske opreme.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50332000 (Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 4509120 EUR, z 22 % DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1956/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
ŠT. NAROČILA: 430-1956/2015
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
V.1)DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA: 26. 2. 2016
V.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: NORNER d.o.o., Linhartova cesta 62A, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 31318538. E-pošta info@norner.si.
Internetni naslovi: http://www.norner.si
V.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4504000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 4509120 EUR, z 22 % DDV
Ce gre za letno ali mesecno vrednost, navedite: število let 4
V.5)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Vrednost brez DDV: 720000 EUR.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Delež podizvajalca se nanaša na del stalnega daljinskega nadzora, popravilo programske opreme in intervencije.
VI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA, ŠTEFANOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA, ŠTEFANOVA ULICA 2, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2016
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2 c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
povezanih z zaščito izključnih pravic
Spodnja odgovora na točki m) in n) bosta objavljena zgolj na Portalu javnih naročil.2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/18/ES in ZJN-2 Podjetje Norner, d. o. o. je predložil izjavo proizvajalca Finmmecanica S.p.A (prej Selex S.p.A.), s katero le-ta potrjuje, da je navedeno podjetje njihov edini partner za vzdrževanje Tetra omrežja.
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu