Dosje javnega naročila JN1346/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Čistila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN1346/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 06.02.2013
    JN1346/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Čistila

Datum objave: 6. 2. 2013
Številka objave: JN1346/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064444. Telefaks +386 13064407. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA PAPIRNE KONFEKCIJE, PLENIC IN ČISTIL VRTCA JARŠE.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: VRTEC JARŠE.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA PAPIRNE KONFEKCIJE, PLENIC IN ČISTIL VRTCA JARŠE.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39831240 (Čistila)
33751000 (Plenice za enkratno uporabo)
39831200 (Pralna sredstva)
33760000 (Toaletni papir, robčki, brisače in serviete)
33711430 (Robčki za osebno nego za enkratno uporabo)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/8738-2449493484288/Razpisna_dokume
ntacija_-_objava_Portal.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 1. 3. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 1. 3. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, II. NADSTROPJE, 1000 LJUBLJANA.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 2. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2013   12:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

za sklop 4 - plenice in robčki, nas zanima ali je lahko pakiranje plenic pod zap. št. 4., 5. in 6. med 50 - 60 kos/pak?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:

Naročnik dopušča pakiranje do max 60 kos v zavitku.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Alenka Mihelčič
Višja svetovalka II.


Datum objave: 14.02.2013   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Na tržišču je zelo malo otroških plenic, ki bi izpolnjevale kriterije, ki ste jih navedli, govorim o certifikatu okolja tipa I. Prav tako je težko izpolniti kriterij glede točno navedene kilaže in pakiranja plenic. So možna kakšna odstopanja?

Lep pozdrav


ODGOVOR:

Ponudnik se je odločil, da v sklopu 4 - plenice umakne zahtevo po certifikatu okolja tipa I za otroške plenice. Ponudnik lahko ponudi tudi več plenic v zavoju (max do 60 kos v zavoju). Glede kilaže, pod št. 4 in št. 5 naročnik dodaja +/- 2 kg, se pravi npr. pleničke od 9-18 kg +/- 2 kg (v okviru 7 - 20 kg).


Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Alenka Mihelčič
Višja svetovalka II.


Datum objave: 18.02.2013   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v sklopu čistila in mila, pod postavko 4 in 5 ponudimo večje pakiranje, npr 750ml.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi večje pakiranje, vendar največ do 1 l.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.02.2013   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pri sklopu čistila in mila pod zap. številko 17., ponudimo sredstvo z enakimi učinkovinami , v obliki tekočine ali gela na pumpico in ne v sparyu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi tudi tekočino ali gel na pumpico.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.02.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Prosim da podate okvirno količino podajalnikov: Za papirne rjuhe pod pozicijo 11 dobavitelj nudi brezplačno ustrezno število podajalnikov za podajalnike papirnatih rjuh.
ali je to 10, 50, 100 ????

hvala in lp

ODGOVOR:

Okvirno število podajalnikov za papirne rjuhe je do 20 kos.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.02.2013   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

SKLOP 3 papirna konfekcija in higienski papirji

post. št. 8---ali lahko ponudimo serviete 33 x 33 2sl. pakiranje 50/1

Hvala za odgovor in lp

ODGOVOR:


Verjetno mislite artikel pod št. 9. V primeru, da mislite pod št. 9, lahko ponudite serviete 33x33 cm, 2 slojne, pakirano 50/1, večje pakiranje ne.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Datum objave: 20.02.2013   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v sklopu papirna konfekcija pod zaporedno št. 1 ponudimo več navitja na rolo in preračunamo na enoto mere 160m?
Ali lahko v sklopu papirna konfekcija pod zap. št. 2 ponudimo reciklažo in ne celulozo?
Ali lahko v sklopu papirna konfekcija pod zap. št. 9 ponudimo servete dimenzije 33x33 in ne 30x30?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

1. Naša zahteva je, da morate ponuditi rolo dolžine 160 m, kar mora biti iz embalaže tudi razvidno.
2. Pod zap. št. 2 morate ponuditi brisače zloženke iz 100% celuloze.
3. Pod zap. št. 9 lahko ponudite servete dimenzije 33x33.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 20.02.2013   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Koliko podajalnikov potrebujete če pri sklopu 3 pod zap.št. 1.2. in 6. ponudimo svoje brisače in ne Ultima brisače?
2. Ali je lahko pri sklopu 3 zap.št.3 dolžina 16,80 m namesto 15m?
3. Ali je lahko pri sklopu 3 zap.št. 4 širina 32 cm?
4. Ali je lahko pri sklopu 3 zap.št. 7 velikost rolice 9,9cm X 28 m ?

Najlepša hvala za vaše odgovore.
Lep pozdrav!
Marijana

ODGOVOR:

1. V vrtcu je 8 kos podajalnikov papirnatih brisač v roli, 78 kos podajalnikov zloženk in 58 kos podajalnikov wc rol.
2. Pri sklopu 3 pod zap. št. 3 lahko ponudite dolžino 16,80 m.
3. Pod. zap. št. 4 morate ponuditi brisačo širine 30 cm.
4. Pod zap. št. 7 lahko ponudite toaletni papir v roli širine 9,9 cm in dolžine 28 m.
Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 20.02.2013   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

Po naših podatkih za medicinska plastificirana pregrinjala ni možno dobiti certifikata TIP 1, saj je izdelek sestavljen iz plasti papirja in palsti pvc folije.
Prosim da umaknete to zahtevo
hvala in lp

ODGOVOR:

Pri papirnih rjuhah umikamo zahtevo po certifikatu okolja tipa I.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 20.02.2013   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,

Po naših podatkih za medicinska plastificirana pregrinjala ni možno dobiti certifikata TIP 1, saj je izdelek sestavljen iz plasti papirja in palsti pvc folije.
Prosim da umaknete to zahtevo
hvala in lp

ODGOVOR:

Pri papirnih rjuhah umikamo zahtevo po certifikatu okolja tipa I.

Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe