Dosje javnega naročila JN8589/2012
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8589/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 07.08.2012
JN8634/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 08.08.2012
    JN8589/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Razna živila

Datum objave: 7. 8. 2012
Številka objave: JN8589/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA, Ipavčeva ulica 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil za šolsko malicoza OŠ Mirana Jarca - sklop 2: mleko in mlečni izdelki
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga za OŠ Mirana Jarca:
2. Sklop Mleko in mlečni izdelki
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/8/2104-117506548316832/razpisna_doku
mentacija.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 17. 8. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 8. 2012
Čas: 10:00
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 8. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8634/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 8. 8. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2012   09:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predračun mleko in mlečni izdelki - sklop 2

--zap. št. 1 mleko pasterizirano 3,5 15 litrov - predlog 10- 15l - ocenjena količina 120 - navedite koliko litrov, se ne strinjamo, litre bi morali napisati sami, ker nekdo ponuja mleko v boxih po 15l, nekdo v vedro po 10 l in je ocenjena količina neenotna, 1800 l oz. 1200l, posledično je to nepravino ocenjevanje sklopa

- zap. št. 30 sirni namaz s smetao 3000g - predlog 2000 do 3000g - ocenjena količina 25 - navedite koliko kilogram, se ne strinajmo imamo enake pripombe kot za zap. št. 1 , nekomu pride 80 kg, drugemo 120kg.

Zahtevamo, da vi sami navedene količine, da bomo ponudniki enako obravnavani.

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani!
Danes bo s popravkom objavljen popravljen obrazec predračuna, saj je bil pomotoma objavljen napačen predračun.

Za nastalo napako se opravičujemo.
Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 13.08.2012   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Dne 24. 4. 2012 ste objavili razpis za OŠ Mirana Jarca, nato ste razveljavili razpis in ponovno objavili ta razpis 7. 8. 2012.

Glede načela ekonomičnosti in gospodarnosti, se ne strinjamo z vašim načinom poslovanja, ker moramo ponovno podati vse podatke, vključno z dokazili, ki ste jih že prejeli in za nas predstavlja veliko časa in nepotrebnega dela in stroškov , saj že razpolagate s podatki, sploh pa na današnjo situacijo, ko moramo gledati na stroške, se nam to zdi nelogično.

V bodoče razmislite o tem in če že ponavljate razpis, vam svetujemo, da pošljete samo obrazec ponudbe s predračunom, ne pa da objavljate ponovno razpis oz. naredite tak razpis, da se ponudniki uspešno prijavimo na slednjega.

Poudarili bi še, da se z razpisi prijavljamo po celi Sloveniji, pa še nikoli nismo imeli takih problemov, kot jih imamo z vašo ustanovo.

V izogib nepotrebnemu delu in s čim manjšimi zapleti, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Javno naročilo za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Mirna Jarca – sklop 2: mleko in mlečni izdelki ne ponavljamo, ampak smo objavili novo javno naročilo, saj se je spremenila specifikacija.
Ponudbo lahko oddajo tudi drugi ponudniki, zato so, zaradi enakopravne obravnave ponudnikov, določeni pogoji za oddajo ponudbe.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer