Dosje javnega naročila JN11015/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK 
Blago: Potrebščine za gašenje požara
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11015/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 02.09.2013
JN11394/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 10.09.2013
JN11527/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 12.09.2013
JN12488/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 02.10.2013
    JN11015/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Potrebščine za gašenje požara

Datum objave: 2. 9. 2013
Številka objave: JN11015/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VOJNIK, Celjska cesta 21A, Kontakt: Roman Kugler, V roke: Roman Kugler, SI-3212 Vojnik.
Tel. +386 31327165. Telefaks +386 37800637. E-pošta roman.kugler@siol.net.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): Prostovoljno gasilsko društvo.
Drugo (prosimo, navedite): zaščita in reševanje pred naravnimi nesrečami
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: IZDELAVA IN DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 16/60.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: VOJNIK.
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Naročilo podvozja in kasnejša izdelava nadgradnje za gasilsko avtocisterno (AC) 16/60.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35111200 (Potrebščine za gašenje požara)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/12937-21990740762361717328/JAVNI_R
AZPIS_GV_ZA_ODDAJO_PGD_VOJNIK.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da izvajalec ni v stečajnem postopku, niso obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ...(več v sami razpisni dokumentaciji z oznako JN-06/2013).
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
SB6 za preteklo leto.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V sami razpisni dokumentaciji z oznako JN-06/2013.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 10. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 10. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, sejna soba.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 1. 10. 2013
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11394/2013, Blago: Potrebščine za gašenje požara; datum objave: 10. 9. 2013
  • JN11527/2013, Blago: Potrebščine za gašenje požara; datum objave: 12. 9. 2013
  • JN12488/2013, Blago: Potrebščine za gašenje požara; datum objave: 2. 10. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2013   21:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Podajamo vprašanje na točko O., ki zadeva garancijo za resnost ponudbe.
Navajate, da ponudnik predloži bianco menico in menično izjavo ter garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov v višini 5% ponudbene cene z DDV (»…,morajo ponudniki predložiti že v ponudbeni dokumentaciji in mora biti veljavna najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb in predložena v originali.«).

Zanima nas, ali ponudnik predloži obe vrsti garancije za resnost ponudbe, oziroma če je garancija za resnost ponudbe brez zadržkov mišljena kot menica, ki mora biti »brez protesta« in v višini 5% ponudbene cene z DDV.

Za odgovor se Vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav
ODGOVOR:

Pozdravljeni!

V Razpisni dokumentaciji je na strani 18 jasno zapisano kakšne so zahteve za sklenitev pogodbe in zavarovanje izvedbe.

Lep pozdrav!

Datum objave: 01.10.2013   21:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pod točko VI. 12 zahtevate GRP rezervoar.
Glede na sodobno tehnologijo, ki je že nekaj let v praksi renomiranih svetovnih proizvajalcev gasilskih nadgradenj,
se uporabljajo rezervoarji iz umetnih mas PE (polietilen), ker so lažji, obstojnejši in primernejši za vgradnjo.
Zato vprašanje; ali lahko ponudimo rezervoar iz umetnih mas PE?

Hvala!

ODGOVOR:

Spoštovani!

Prosili bi da se držite zahtev v razpisni dokumentaciji.

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 01.10.2013   21:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Točka VI.14; alineja 2 in 3:
- želite integrirano strešno masko z LED modrimi lučmi in blok vgrajen na streho vozila

Menimo, da je to kontradiktorna zahteva, torej naprošamo, da se opredelite;
želite integrirano strešno masko z LED modrimi lučmi ali svetlobni blok višine 6,5 cm?

S spoštovanjem!

ODGOVOR:

Pozdravljeni!

Želimo integrirano strešno masko z LED modrimi lučmi.

Hvala in lep pozdrav!