Dosje javnega naročila JN4834/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4834/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 12.05.2011
JN4945/2011 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 13.05.2011
    JN4834/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve

Datum objave: 12. 5. 2011
Številka objave: JN4834/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVALNO HIŠNIŠKA DELA ZA LOKACIJE SLS V OBDOBJU 2011 DO 2014
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: PREDMET JAVNEGA NAROČILA SO VZRDŽEVALNO HIŠNIŠKA DELA ZA LOKACIJE SLUŽBE LOKALNE SAMOUPRAVE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V OBDOBJU 2011 DO 2014.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90600000 (Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope:II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/5/8738-183079883970816/Razpisna_doku
mentacija_-_Hisniska_opravila.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 5. 2011
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 5. 2011
Čas: 09:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 5. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4945/2011, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve; datum objave: 13. 5. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2011   12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo navodila v prilogi 5 Ponudba in sicer: "Skupna predvidena cena cen na enoto vseh storitev za obdobje trajanja tega sporazuma znaša:" Ali je mišljeno, da se seštejejo cena brez DDV/m2 oz. tm (velika vzdrževalna dela) in cena ceba za 1x storitev brez DDV (mala vzdrževalna dela), ali se seštejejo cena za celotno površino z DDV za 1x storitev (velika vzdrževalna dela) in cena za 1x storitev z DDV (mala vzdrževalna dela)?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR:

Spoštovani!

Opravičujem se za napako v razpisni dokumentaciji – priloga 5. Mišljeno je, da se seštejejo cena za celotno površino brez DDV za 1x storitev (velika vzdrževalna dela) in cena za 1x storitev brez DDV (mala vzdrževalna dela). Popravek je objavljen na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,


PRILOGA 5PONUDNIK:

ki ga zastopa

direktor

dajem naslednjo


PONUDBO


Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

Cena pogodbenih del

I. VELIKA VZDRŽEVALNA DELA
STORITEV KOLIČINA v m² oz. T/M CENA BREZ DDV/ m² oz. T/M VREDNOST DDV
CENA Z DDV/ m² oz. T/M CENA ZA CELOTNO POVRŠINO BREZ DDV ZA 1X STORITEV CENA ZA CELOTNO POVRŠINO Z DDV ZA 1X STORITEV
Čiščenje pred objektom in za objektom, pometanje in praznjenje košev 2.999,70 m²
Čiščenje snega in posipavanje s soljo
2.011,00 m²
Košnja zelenice 6.830,00 m²
Grabljenje listja in odvoz listja 5.296,00 m²
Obrezovanje žive meje in grmovnic 123,00 T/M

SKUPAJ I.


II. MALA VZDRŽEVALNA DELA
STORITEV EM/KOS
CENA ZA 1X STORITEV BREZ DDV VREDNOST DDV
CENA ZA 1X STORITEV Z DDV
ZAMENJAVA KLJUČAVNICE 1 kos
ZAMENJAVA VLOŽKA 1 kos
ZAMENJAVA KLJUKE 1 kos
ZAMENJAVA ŽARNICE 1 kos
POPRAVILO STAVBNEGA POHIŠTVA 1 kos
ZAMENJAVA EL. VTIČNICE 1 kos
ZAMENJAVA EL. STIKALA 1 kos
ZAMENJAVA VAROVALKE 1 kos

SKUPAJ II.Skupna predvidena cena cen na enoto vseh storitev za obdobje trajanja tega sporazuma znaša:


Skupna cena I. (brez DDV) ______________________EUR

Skupna cena II. _______________________________ EUR

SKUPAJ _______________________________ EUR

DDV 20% _______________________________ EUR

SKUPAJ z DDV ……………………….……… EUR

(z besedo……………………………………………………………………eurov…./100).
Ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.Datum: Žig: Podpis: