Dosje javnega naročila JN5281/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Okoljske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5281/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.05.2012
    JN5281/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Okoljske storitve

Datum objave: 18. 5. 2012
Številka objave: JN5281/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ENERGETSKA BILANCA MOL IN IZRAČUN EMISIJ ŠKODLJIVIH SNOVI ZA LETI 2010 IN 2011
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 16.
Glavni kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: ENERGETSKA BILANCA MOL IN IZRAČUN EMISIJ ŠKODLJIVIH SNOVI ZA LETI 2010 IN 2011
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90700000 (Okoljske storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope:II.1.6)Variante so dopustne: II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/8738-76665195262272/Razpisna_dokum
entacija_Energetska_bilanca_MOL.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 1. 6. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 1. 6. 2012
Čas: 09:30
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2012   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Imamo vprašanje v zvezi s prilogo 9 razpisne dokumentacije, namreč na prilogi 9 je potrebno podpisati Izajvo s katero ponudnik potrjuje:
-da je pri Agenciji RS za okolje MKO RS vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov in sicer za klasifikacijsko številko odpadka 20 02 01
- da je vpisan v evidenco predelovalcev odpadkov in sicer po postopku predelave R1, R3 za klasifikacijsko številko odpadka 20 02 01 in ima za to veljavno okoljevarstveno dovoljenje.
Torej zanima nas ali se Priloga 9 (izjava) nanaša na predmetno javno naročilo: "Energetska bilanca MOL in izračun emisij škodljivih snovi za leti 2010 in 2011", ali je slučajno prišlo do napake v razpisni dokumentaciji in se priloga 9 ne nanaša na predmetno javno naročilo?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

Tako kot ste ugotovili je v prilogi 9 prišlo do napake.

Nova izjava o izpolnjevanju pogojev se glasi:

V zvezi z javnim naročilom »JN 12/210054 ENERGETSKA BILANCA MOL IN IZRAČUN EMISIJ ŠKODLJIVIH SNOVI ZA LETI 2010 IN 2011«, izjavljamo

- da smo usposobljeni za delo na področju energetike – izračun emisij škodljivih snovi.


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 23.05.2012   16:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imam vprašanje glede izpolnjevanja priloge št. 9, ki zahteva:
- da smo pri Agenciji RS za okolje MKO RS vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov in sicer za klasifikacijsko številko odpadka 20 02 01 in imamo za to veljavno potrdilo.

Glede na to, da naloga vsebinsko ne pokriva področja odpadkov, kaj šele, da zahteva določen prevoz le-teh, nas zanima ali gre tukaj za morebitno napako. Zanima nas tudi če boste morebiti objavili spremembo razpisnih pogojev do konca roka za oddajo ponudbe,

hvala za odgovor, in lep pozdrav,
dr. Boštjan Cerkvenik

ODGOVOR:

Tako kot ste ugotovili je v prilogi 9 prišlo do napake.

Nova izjava o izpolnjevanju pogojev se glasi:

V zvezi z javnim naročilom »JN 12/210054 ENERGETSKA BILANCA MOL IN IZRAČUN EMISIJ ŠKODLJIVIH SNOVI ZA LETI 2010 IN 2011«, izjavljamo

- da smo usposobljeni za delo na področju energetike – izračun emisij škodljivih snovi.


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


ODGOVOR:


Datum objave: 25.05.2012   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imamo vprašanje glede priloge 6, Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, in sicer za primer
zavoda kot organizacijske oblike.

Zahteva se namreč S.BON-1/P za gospodarske družbe, kar zavod ni,
prav tako ne more pripraviti obrazca BON 1/SP, za samostojne podjetnike.

Prosim za razlago, kateri dokument zahtevati od AJPESA, da kot zavod (privatni) zadostimo razpisnim pogojem.
lep pozdrav,

Odgovor:

Spoštovani!

Zavod k ponudbi kot dokazilo priloži obrazca:
- BON-1/Z in
- BON-2


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

ODGOVOR: