Dosje javnega naročila JN1870/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN1870/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 01.03.2011
    JN1870/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal

Datum objave: 1. 3. 2011
Številka objave: JN1870/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MONITORING ONESNAŽENOSTI TAL KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA VVO V MOL ZA LETI 2011 IN 2012
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Namen naročila je spremljanje stanja tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih vodarn, kjer se črpa pitna voda za potrebe mesta Ljubljane.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90732600 (Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 20 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/2/8738-72734153299584/RD_koncna_21002.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: KOT NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
KOT NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
KOT NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 14. 3. 2011
Čas: 09:30
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 14. 3. 2011
Čas: 10:00
Kraj: MOL,SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, SEJNA SOBA II. NADSTROPJE, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 2. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2011   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zaradi lažjega in hitrejšega izpolnjevanja vpisnih obrazcev vas sprašujem, ali je možno pridobiti razpisno dokumentacijo v doc. obliki.

Hvala, LP


Janez SUŠIN
Kmetijski inštitut Slovenije
janez.susin@kis.si


ODGOVOR

Spoštovani!

Na podlagi vašega vprašanja, postavljenega na Portalu javnih naročil dne 1. 3. 2011 vam odgovarjamo, da dokumentacijo v doc obliki – obrazci – lahko pridobite na naslovu mitja.predovnik@ljubljana.si.


S spoštovanjem

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndofer
DirektoricaODGOVOR: