Dosje javnega naročila JN8395/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8395/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 26.07.2011
    JN8395/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena

Datum objave: 26. 7. 2011
Številka objave: JN8395/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 46. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova pročelja palače Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 v Ljubljani
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 v Ljubljani
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45212350 (Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 100 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/7/6793-109476555563904/Rimska_2_-_Tr
g_francoskerevolucije_4.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Višina sofinanciranja: 33 % iz sredstev MOL - LMM in 67 % lastniki objekta
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO VRAZPISNI DOKUMENTACIJJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 8. 2011
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 8. 2011
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II.nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 7. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2011   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,
v razpisu je "Obnova pročelja palače Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Ljubljana".

V priloženi datoteki popisi del (excel datoteka) sta dva lista digitalnih popisov.
Prvi list ima v glavi naslov "Trg francoske revolucije 1 Rimska 2",
drugi list pa "Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4".
Sicer pa se popisi del in količine del podvajajo !?

Vprašanje:
Ali oddamo ponudbo na obeh razpisanih listih (Oba naslova objektov) oziroma kateri list s popisi je pravi?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Številka: 430-943/2010-9
Datum: 02.08.2011
Številka JN: 11/220055


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-11/220055 – » Obnova pročelja palače Rimska 2 – Trg francoske revolucije 4 v okviru projekta Ljubljana – moje mesto«, številka objave JN8395/2011 z dne 26.07.2011

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:


VPRAŠANJA INTERESENTOV

Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
Številka objave: JN8395/2011, Datum objave: 26.7.2011
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 27.7.2011, 12:01
Vprašanje,
na vaš razpis se prijavljamo kot podizvajalec vendar nas skrbi vaša odločitev, da boste najnižjo cene šele dosegli s pogajanji. Kako v tem primeru ščitite interese podizvajalca.
Hvala za odgovor
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

ODGOVOR:

Skladno z ZJN-2C mora vsak izvajalec priglasiti dela podizvajalcev. V primeru, da tega ne stori mora podizvajalec naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik na podlagi te pogodbe seznani izvajalca, da mora podizvajalca nominirati.
Ne moremo ščitit podizvajalca glede podane višine ponudbe oziroma višine popusta podanega na pogajnjih, saj ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila (predloži zahtevan instrument zavarovanja), ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.Oddano: 27.7.2011, 12:33
Spoštovani naročnik,
v razpisu je "Obnova pročelja palače Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Ljubljana".

V priloženi datoteki popisi del (excel datoteka) sta dva lista digitalnih popisov.
Prvi list ima v glavi naslov "Trg francoske revolucije 1 Rimska 2",
drugi list pa "Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4".
Sicer pa se popisi del in količine del podvajajo !?

Vprašanje:
Ali oddamo ponudbo na obeh razpisanih listih (Oba naslova objektov) oziroma kateri list s popisi je pravi?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:

Pravilen je le popis z naslovom Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4.Pripravila
Špela Knol

Tadeja Möderndorfer
DirektoricaPoslano:
- Portal javnih naročil RS