Dosje javnega naročila JN5669/2008
Naročnik: Zavod za turizem Ljubljana 
Gradnje: Krajinsko oblikovanje za parke
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5669/2008 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 08.07.2008
JN5692/2008 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 09.07.2008
JN5989/2008 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 16.07.2008
    JN5669/2008 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Krajinsko oblikovanje za parke

Datum objave: 8. 7. 2008
Številka objave: JN5669/2008


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Kontakt: darja.brank@visitljubljana.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 45 74. Telefaks 01 306 45 94. E-pošta darja.brank@visitljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.visitljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev Trnovskega pristana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trnovski pristan v Ljubljani od izliva Gradaščice do Prulskega mostu
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Prenova Trnovskega pristana:
- sanacija obstoječih stopnic med rečnim koritom in drevoredom
- utrditev in preplastitev peščene površine
- utrditev in zatravitev brežine
- namestitev novih klopi in košev za smeti
- umestitev diskretne osvetlitve
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45112711 (Krajinsko oblikovanje za parke)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 50 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2008/7/5080-185045404952160/Trnovski_pris
tan.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10.000, 00 EUR
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javnih financah
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BONITETNO POTRDILO
- za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P
- za samostojne podjetnike BON 1/SP
III.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 24. 7. 2008
Čas: 15:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 24. 10. 2008
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 7. 2008
Čas: 09:00
Kraj: Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 7. 2008

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5692/2008, Gradnje: Krajinsko oblikovanje za parke; datum objave: 9. 7. 2008
  • JN5989/2008, Gradnje: Krajinsko oblikovanje za parke; datum objave: 16. 7. 2008