Dosje javnega naročila JN6469/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Pisarniške potrebščine
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN6469/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 15.06.2012
JN6826/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 22.06.2012
JN7407/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 10.07.2012
JN7863/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 19.07.2012
    JN6469/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Pisarniške potrebščine

Datum objave: 15. 6. 2012
Številka objave: JN6469/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 013064444. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OSNOVNO ŠOLO DANILE KUMAR
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ DANILE KUMAR - MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE DANILE KUMAR.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30192000 (Pisarniške potrebščine)
30197000 (Drobna pisarniška oprema)
30199000 (Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/8738-183376193666496/Razpisna_doku
mentacija.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. SKUPNA PONUDBENA CENA. Pondeniranje: 80
2. POPUST. Pondeniranje: 20
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 3. 7. 2012
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 3. 7. 2012
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacije RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6826/2012, Blago: Pisarniške potrebščine; datum objave: 22. 6. 2012
  • JN7407/2012, Blago: Pisarniške potrebščine; datum objave: 10. 7. 2012
  • JN7863/2012, Blago: Pisarniške potrebščine; datum objave: 19. 7. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2012   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ker imate razpisno dokumentacijo v pdf obliki ,Vas prosimo , če jo lahko objavite v word obliki.

Hvala.

ODGOVOR:

Spoštovani!

Dokumentacijo v vord obliki lahko dobite na anslovu: mitja.predovnik@ljubljana.si.

Lep pozdrav

Pripravil:
Mitja Predovnik

Tadeja Moderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 21.06.2012   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Zanima nas na koga naj se glasi Garancija za resnost ponudbe; na MOL ali na OŠ Danile Kumar?

Hvala.

ODGOVOR:

Garancijo naslovite na OŠ Danile Kumar.

Lep pozdrav

Pripravil:
Mitja Predovnik

Tadeja Moderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 09.07.2012   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za nekoliko pojasnil, in sicer:
8. Bucike z barvno debelo plastično glavico, dolge 17 mm 1/25 – Ali je lahko odstopanje pri dolžini?
26. Kocka samolepilna bela 100x100x70/400 – Samolepilna kocka v želeni dimenziji ne obstaja. Ste mogoče mislili kocko, ki je lepljena na hrbtni strani?
45. Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale – Ali je potrebno podati ceno za kos oz. blazinico, ali za cel zavitek (80 blazinic)?
55. Magnetki za tablo 40mm grt 1/6 – Ali je lahko v garnituri več magnetkov ?
59. Mapa a4 25-3, 1,25 – Ali je mišljena širina mape 25-30? Koliko obročev naj ima ponujena mapa?
86. Papir za tiskalnike-neskončni, dim.format 234x12 1+0 (3000 kos) – Pakiranje 3000 kos ne obstaja. Standardno pakiranje proizvajalcev je 2000 kos. Ali vam lahko ponudimo pakiranje po 2000 kos?
97. Registrator A4 s škatlo širok, samostoječi, raznobarvni – Ali želite samostoječ registrator ali s škatlo?
98. Registrator A4 s škatlo ozek, samostoječi raznobarvni – Ali želite samostoječ registrator ali s škatlo?
101. Risalni listi A3, pak po 150-specialni – Ali je količina 100 zavitkov (15.000 kos) pravilna?
104. Risalni listi A3 1/200-specialni – Ali je količina 120 zavitkov (24.000 kos) pravilna?
104. Rokovnik z redovalnico – Ali ste mislili pedagoški rokovnik, ali kakšen obrazec, za katerega bi prosili, da ga napišete?

V seznamu artiklov za katere želite ponudbo je napaka pri zaporednih številkah, in sicer se zaporedni številki 104 in 105 ponovita 2-krat. Ali boste objavili popravek, ali dva različna artikla označimo z enako številko?

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:


8. Bucike z barvno debelo plastično glavico, dolge 17 mm 1/25 – Ali je lahko odstopanje pri dolžini?
Da, ponudnik lahko ponudi buciko, ki je dolga do 20 mm.

26. Kocka samolepilna bela 100x100x70/400 – Samolepilna kocka v želeni dimenziji ne obstaja. Ste mogoče mislili kocko, ki je lepljena na hrbtni strani?
Da, mislili smo na artikel kocka lepljena na hrbtni strani, v dimenziji 100x100x70.

45. Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale – Ali je potrebno podati ceno za kos oz. blazinico, ali za cel zavitek (80 blazinic)?
Blazinice so pakirane v zavitku, kot tablica. Cena se poda na zavitek (tablico) 1/10.

55. Magnetki za tablo 40mm grt 1/6 – Ali je lahko v garnituri več magnetkov ?
V garnituri je lahko največ 10 magnetkov. Ponudnik ponudi ceno za kos magnetka.

59. Mapa A4 25-3, 1,25 – Ali je mišljena širina mape 25-30? Koliko obročev naj ima ponujena mapa?
Da, mišljena je mapa 25-30. Naročnik naroča 30 kos dvorinčnih map in 20 kos štiririnčnih map.

86. Papir za tiskalnike-neskončni, dim.format 234x12 1+0 (3000 kos) – Pakiranje 3000 kos ne obstaja. Standardno pakiranje proizvajalcev je 2000 kos. Ali vam lahko ponudimo pakiranje po 2000 kos?
Ponudniki lahko ponudijo pakiranje po 2.000 kos.

97. Registrator A4 s škatlo širok, samostoječi, raznobarvni – Ali želite samostoječ registrator ali s škatlo?
Registrator A4 širok - brez škatle 200 kos, s škatlo 800 kos.

98. Registrator A4 s škatlo ozek, samostoječi raznobarvni – Ali želite samostoječ registrator ali s škatlo?
Registrator A4 ozek - brez škatle 100 kos, s škatlo 400 kos.

101. Risalni listi A3, pak po 150-specialni – Ali je količina 100 zavitkov (15.000 kos) pravilna?
Naročnik znižuje naročeno količino iz 100 na 10 zavitkov.

104. Risalni listi A3 1/200-specialni – Ali je količina 120 zavitkov (24.000 kos) pravilna?
Naročnik znižuje naročeno količino iz 120 na 5 zavitkov.

104. Rokovnik z redovalnico – Ali ste mislili pedagoški rokovnik, ali kakšen obrazec, za katerega bi prosili, da ga napišete?
Naročnik je mislil na Pedagoški rokovnik 14x21 z redovalnico.

V seznamu artiklov za katere želite ponudbo je napaka pri zaporednih številkah, in sicer se zaporedni številki 104 in 105 ponovita 2-krat. Ali boste objavili popravek, ali dva različna artikla označimo z enako številko?
Objavili bomo popravek.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 09.07.2012   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

pod eno zaporedno številko imate več artiklov, kako naj označimo vzorce (npr: 104. Risalni listi A3 1/200-specialni in Rokovnik z redovalnico in 105. Risalni listi A3, pak po 10-specialni in Rola računalniška 57x70x12 1+0)


11 Črtaste pole A4 zav 1/200 pol 200 zav
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/100 oz 1/260

26 Kocka samolepilna/ bela 100x100x70/400 40 kos
samolepilna kocka je v dimenziji 76x76, ali ste mislili kocka lepljena 100x100x70

41 Kuverte (za plače) A23 BD OD Si 4.000 kos
prosimo za bolj podroben opis oz. ali je enak artikel kot poz. 36.?

43 Kuverte bele C5 samolepilne 1.000 kos
ali vam lahko ponudimo silikonsko kuverto?

44 Kuverte bele C6 samolepilne 300 kos
ali vam lahko ponudimo silikonsko kuverto?

45 Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale 50 kos
ali vam podamo ceno na kos ali zav 1/80

50 Likovni blok z barvnimi listi A4 200 kos
ali vam podamo ceno na kos oz. na zavitek in koliko jih je v zavitku?

52 Ločilni listi-abeceda 10 kos
kakšno dimenzijo želite A5 ali A4?

54 Luknjač veliki 5 kos
za koliko listov?

55 Magnetki za tablo 40 mm grt 1/6 50 grt
ali vam lahko ponudimo magnete fi 35, pakiranje 1/10

59 Mapa A4 25-3, 1,25 50 kos
prosimo za bolj podroben opis mape?

60 Mapa PVC "L" 120 mic 224x310mm, (trda, nedrseča) 3.600 kos
ali se lahko nudi PP

61 Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator 12.500 kos
ali mora biti material PVC, ali lahko nudimo PP ovojnico 130 mik?

77 Označevalci teksta /mini velikost/4 10 zav
prosimo za bolj podroben opis?

78 Označevalec teksta1-5 mm garnitura: rumena,roza,zelena, modra 70 kos
ali vam ponudimo grt.1/4 ali označevalce posamezne barve

79 Papir fotokopirni A3-barvni 80g, zavitek 1/500 10 zav
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/250

81 Papir iQ color A4/80g 1/500 zav 50 zav
ali vam lahko ponudimo drugega proizvajalca ali mora biti IQ?

83 Papir v polah A3 D/250 JR 10 zav
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/260

84 Papir v polah A3 K/250 JR 5 zav
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/260

85 Papir v polah A3 VK/10 RC 20 zav
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/100

86 Papir za tiskalnike-neskončni, dim.format 234x12 1+0 (3000 kos) 5 škt
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/2000

96 Razpenjač ročni 5 kos
ali vam ponudimo klešče?

97 Registrator A4 s škatlo širok, samostoječi, raznobarvni 500 kos
ali vam ponudimo registrator s škatlo ali samostoječ?

98 Registrator A4 s škatlo ozek, samostoječi, raznobarvni 1.000 kos
ali vam ponudimo registrator s škatlo ali samostoječ?

104 Risalni listi A3 1/200-specialni 120 zav
poz. 104,105,101 gre za enak artikel samo drugačno pakiranje, ali lahko predložimo en vzorec?

104 Rokovnik z redovalnico 250 kos
prosimo za bolj podroben opis (kdo je založnik, št.obrazca…)

111 Samolepilne etikete za naslove 64x33,8 mm paket 10 kos
ali vam lahko ponudimo dimenzijo 64,4mmx33,8mm in ali vam podamo ceno na kos oz zav 1/100?

114 Samolepilni označevalci 20x50 mm, 4x40 lističev 10 kos
ali vam podamo ceno za kos, ali zav?

115 Spenjač navaden 15 kos
prosim za bolj podroben opis (za koliko listov, ročni, namizni….)

116 Spenjač boljše kvalitete 15 kos
prosim za bolj podroben opis (za koliko listov, ročni, namizni….)

119 Sponke za papir 25 mm dolge/škatlica 80 škt
prosimo za bolj podroben opis, ali gre za enak artikel kot na poz. 119?

120 Sponke za papir palične daljše-10 mm, za večje debeline-škatlica 5 škt
prosimo za bolj podroben opis, ali želite sponke za spenjač ali navadne?

121 Sponke za papir-razcepke-mapne sponke 22mm 5 škt
prosimo za bolj podroben opis?

145 Trak lepilni-obojestranski 10 kos
prosimo za bolj podroben opis mere, navitje..

147 Vložek, primeren za večino kemičnih svinčnikov iz programa PILOT/ 12-raznobarvni 10 škt
prosimo za oznako vložka

148 Voščenke debele škl 1/10 30 škt
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/8 oz 1/12?

149 Voščenke tanke škl 1/10 60 škt
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/8 oz 1/12?

150 Vrečka darilna-različne velikosti 500 kos
prosimo da opredelite velikost, zaradi različnih cen?

153 Zvezek A4 špiralni-črtan 200 kos
koliko listni?

154 Zvezek A4 špiralni-karo 80 kos
koliko listni?

155 Zvezek A4, črtan 700 kos
koliko listni?

156 Zvezek A4-brezčrtni 150 kos
koliko listni?

157 Zvezek A4-mali karo 200 kos
koliko listni?

158 Zvezek A5, črtan, mehka platnica 20 kos
koliko listni?

Hvala

ODGOVOR:

pod eno zaporedno številko imate več artiklov, kako naj označimo vzorce (npr: 104. Risalni listi A3 1/200-specialni in Rokovnik z redovalnico in 105. Risalni listi A3, pak po 10-specialni in Rola računalniška 57x70x12 1+0)
Objavili bomo popravek.

11. Črtaste pole A4 zav 1/200 pol 200 zav ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/100 oz 1/260?
Lahko ponudite pole 1/200 oz. 1/100.

26. Kocka samolepilna/ bela 100x100x70/400 40 kos samolepilna kocka je v dimenziji 76x76, ali ste mislili kocka lepljena 100x100x70?
Da, mislili smo kocka lepljena na hrbtni strani, v dimenziji 100x100x70.

41. Kuverte (za plače) A23 BD OD Si 4.000 kos prosimo za bolj podroben opis oz. ali je enak artikel kot poz. 36.?
Artikel pod št. 41 ni enak kot artikel pod št. 36, temveč je to amerikanka s temno podlogo.

43. Kuverte bele C5 samolepilne 1.000 kos ali vam lahko ponudimo silikonsko kuverto?
Da, lahko ponudite silikonsko kuverto.

44. Kuverte bele C6 samolepilne 300 kos ali vam lahko ponudimo silikonsko kuverto?
Da, lahko ponudite silikonsko kuverto.

45. Lepilne blazinice za hitro in čisto pritrjevanje manjših predmetov na vse materiale 50 kos
ali vam podamo ceno na kos ali zav 1/80?
Cena se poda na zavitek (tablico) 1/10.

50. Likovni blok z barvnimi listi A4 200 kos ali vam podamo ceno na kos oz. na zavitek in koliko jih je v zavitku?
Ponudnik poda ceno za zavitek (blok) v katerem je 20 barvnih listov

52. Ločilni listi-abeceda 10 kos kakšno dimenzijo želite A5 ali A4?
Dimenzija A4.

54. Luknjač veliki 5 kos za koliko listov?
Veliki luknjač za več kot 20 listov.

55. Magnetki za tablo 40 mm grt 1/6 50 grt ali vam lahko ponudimo magnete fi 35, pakiranje 1/10?
Da, lahko ponudite magnete fi 35, pakiranje 1/10.

59. Mapa A4 25-3, 1,25 50 kos prosimo za bolj podroben opis mape?
Mišljena je mapa 25-30. Naročnik naroča 30 kos dvorinčnih map in 20 kos štiririnčnih map.

60. Mapa PVC "L" 120 mic 224x310mm, (trda, nedrseča) 3.600 kos ali se lahko nudi PP?
Naročnik želi tršo mapo PVC.

61. Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator 12.500 kos ali mora biti material PVC, ali lahko nudimo PP ovojnico 130 mik?
Naročnik želi tršo mapo PVC.

77. Označevalci teksta /mini velikost/4 10 zav? Prosimo za bolj podroben opis?
Podrobnejši opis je: Označevalci teksta, Tenfon TF-220, različne barve.

78. Označevalec teksta1-5 mm garnitura: rumena,roza,zelena, modra 70 kos. Ali vam ponudimo grt.1/4 ali označevalce posamezne barve?
Naročnik želi garnituro 1/4.

79. Papir fotokopirni A3-barvni 80g, zavitek 1/500 10 zav. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/250?
Da, lahko nam ponudite zavitek 1/250.

81. Papir iQ color A4/80g 1/500 zav 50 zav. ali vam lahko ponudimo drugega proizvajalca ali mora biti IQ?
Ponudnik lahko ponudi papir drugega proizvajalca.

83. Papir v polah A3 D/250 JR 10 zav. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/260?
Ne, samo D/250.

84. Papir v polah A3 K/250 JR 5 zav. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/260?
Ne, samo K/250

85. Papir v polah A3 VK/10 RC 20 zav. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/100?
Ne, naročnik želi zavitke1/10.

86. Papir za tiskalnike-neskončni, dim.format 234x12 1+0 (3000 kos) 5 škt
ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/2000?
Da, lahko ponudite pakiranje 1/2000.

96. Razpenjač ročni 5 kos. Ali vam ponudimo klešče?
Ne, naročnik želi ročni razpenjač.

97. Registrator A4 s škatlo širok, samostoječi, raznobarvni 500 kos. Ali vam ponudimo registrator s škatlo ali samostoječ?
Registrator A4 širok - brez škatle 200 kos, s škatlo 800 kos.

98. Registrator A4 s škatlo ozek, samostoječi, raznobarvni 1.000 kos. Ali vam ponudimo registrator s škatlo ali samostoječ?
Registrator A4 ozek - brez škatle 100 kos, s škatlo 400 kos.

104. Risalni listi A3 1/200-specialni 120 zav poz. 104,105,101 gre za enak artikel samo drugačno pakiranje, ali lahko predložimo en vzorec?
Naročnik ponudnika prosi, da za vsako postavko predloži vzorec.

104. Rokovnik z redovalnico 250 kos. Prosimo za bolj podroben opis (kdo je založnik, št.obrazca…)
Naročnik je mislil na Pedagoški rokovnik 14x21 z redovalnico.

111. Samolepilne etikete za naslove 64x33,8 mm paket 10 kos. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo 64,4mmx33,8mm in ali vam podamo ceno na kos oz zav 1/100?
Da, lahko ponudite dimenzijo 64,4x33,8 mm. Cena je za zavitek 1/100.

114. Samolepilni označevalci 20x50 mm, 4x40 lističev 10 kos. Ali vam podamo ceno za kos, ali zav?
Cena se poda za posamezni zavitek, ki vsebuje 4x40 lističev.

115. Spenjač navaden 15 kos. Prosim za bolj podroben opis (za koliko listov, ročni, namizni….)
Naročnik želi ročni spenjač, do 15 listov, npr. v kvaliteti LEITZ.

116. Spenjač boljše kvalitete 15 kos. Prosim za bolj podroben opis (za koliko listov, ročni, namizni….)
Naročnik želi ročni spenjač, boljše kvalitete npr. v kvaliteti LEITZ.

119. Sponke za papir 25 mm dolge/škatlica 80 škt. Prosimo za bolj podroben opis, ali gre za enak artikel kot na poz. 119?
Poziciji 118 in 119 sta enaki, sponke za papir 25 mm, dolge in sponke za papir 12 1/100 v kvaliteti Niko je enako.

120. Sponke za papir palične daljše-10 mm, za večje debeline-škatlica 5 škt
prosimo za bolj podroben opis, ali želite sponke za spenjač ali navadne?
Naročnik želi navadne sponke za papir.

121. Sponke za papir-razcepke-mapne sponke 22mm 5 škt prosimo za bolj podroben opis?
Naročnik želi razcepke, 22 mm, 1/100.

145. Trak lepilni-obojestranski 10 kos. Prosimo za bolj podroben opis mere, navitje..
Podrobnejši opis: Trak lepilni – obojestranki, 12x6,3.

147. Vložek, primeren za večino kemičnih svinčnikov iz programa PILOT/ 12-raznobarvni 10 škt. Prosimo za oznako vložka
Oznaka vložka: vložek za kemični svičnik PILOT RFJS-GP-F.

148. Voščenke debele škl 1/10 30 škt ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/8 oz 1/12?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1/8 ali 1/12.

149. Voščenke tanke škl 1/10 60 škt Ali vam lahko ponudimo pakiranje 1/8 oz 1/12?
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1/8 ali 1/12.

150. Vrečka darilna-različne velikosti 500 kos Prosimo da opredelite velikost, zaradi različnih cen?
Darilna vrečka dimenzije A4.

153. Zvezek A4 špiralni-črtan 200 kos. Koliko listni?
100 listni.

154. Zvezek A4 špiralni-karo 80 kos. Koliko listni?
100 listni.

155. Zvezek A4, črtan 700 kos. Koliko listni?
80 listni.

156. Zvezek A4-brezčrtni 150 kos. Koliko listni?
80 listni.

157. Zvezek A4-mali karo 200 kos. Koliko listni?
80 listni.

158. Zvezek A5, črtan, mehka platnica 20 kos. Koliko listni?
80 listni.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 17.07.2012   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo za dodatna pojasnila:
8. Bucike z barvno debelo plastično glavico, dolge 17 do 20 mm 1/25 – odstopanje po dolžini – Ali lahko ponudimo pakiranje 1/15?
10. CD-R tortica pak 1/50, 80 min 70mb – Ali ponudimo ceno za kos ali tortico 50 kos?
13. DVD+R 4.7 GB 16X, torica 25/1 – Ali ponudimo ceno za kos ali tortico 25 kos?
24. Kocka barvna samolepilna 76x76/400 – Ali lahko ponudimo kocko 75x75/400?
27. Kocka samolepilna 75x75/400 – pastel 5 barv – Ali lahko ponudimo kocko 75x75/400 – pastel 4 barve?
49. Lepilo univerzalno tekoče, prozorno, tuba 33 ml – Ali lahko ponudimo lepilo univerzalno, tekoče, prozorno, tuba 40ml?
50. Likovni blok z barvnimi listi A4/blok z 20 listi – Ali je količina 200 kos(blokov) pravilna?
64. Mapa viseča A4 1/10 z jahačem in plastificirano ojačanimi pregibi – Ali lahko navedete enakovreden artikel?
71. Kuverta – vrečka podložena 15x21 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 15x21,5 cm?
72. Kuverta – vrečka podložena 18x26 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 18x26,5 cm?
73. Kuverta – vrečka podložena 22x26 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 22x26,5 cm?
74. Kuverta – vrečka podložena 44x30 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 30x44,5 cm?
92. Permanentni flomastri 1,0-2,5 mm – različne barve – Ali lahko ponudimo flomastre debeline 1,2-3,0 mm?
100. Registrator A4, s škatlo, samostoječi, raznobarvni – Ali želite registrator s škatlo ali samostoječ?
103. Registrator A4, s škatlo, ozek, samostoječi, raznobarvni – Ali želite registrator s škatlo ali samostoječ?
120. Samolepilni listki 76x76/100 – Ali lahko ponudimo listke dimenzije 75x75/100?
126. Sponke za papir, palične, daljše – 10 mm, 1/100, za večje debeline – škatlica/za spenjač – dne 9.7. 2012 ste podali odgovor za omenjeni artikle (prejšnja zap.št. 120), da želite navadne sponke za papir. Sponke 10 mm oz. 1 cm ne obstajajo. Kakšne sponke naj ponudimo?
133. Škarje 200mm, pvc ročaj – Ali lahko dimenzija škarij odstopa +/- 1 cm?

Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR:

8. Bucike z barvno debelo plastično glavico, dolge 17 do 20 mm 1/25 – odstopanje po dolžini – Ali lahko ponudimo pakiranje 1/15?
Da, lahko ponudite pakiranje 1/15, vendar mora ponudnik ponujeno ceno preračunati na 25 bucik v škatlici.

10. CD-R tortica pak 1/50, 80 min 70mb – Ali ponudimo ceno za kos ali tortico 50 kos?
Ponudite ceno za tortico.

13. DVD+R 4.7 GB 16X, torica 25/1 – Ali ponudimo ceno za kos ali tortico 25 kos?
Ponudite ceno za tortico.

24. Kocka barvna samolepilna 76x76/400 – Ali lahko ponudimo kocko 75x75/400?
Da, lahko ponudite kocko 75x75x/400.

27. Kocka samolepilna 75x75/400 – pastel 5 barv – Ali lahko ponudimo kocko 75x75/400 – pastel 4 barve?
Da, lahko ponudite kocko 75x75/400-pastel 4 barve.

49. Lepilo univerzalno tekoče, prozorno, tuba 33 ml – Ali lahko ponudimo lepilo univerzalno, tekoče, prozorno, tuba 40ml?
Lahko ponudite lepilo univerzalno tekoče, prozorno, tuba 35–40ml.

50. Likovni blok z barvnimi listi A4/blok z 20 listi – Ali je količina 200 kos(blokov) pravilna?
Ponudite 200 blokov z 20 barvnimi listi A4.

64. Mapa viseča A4 1/10 z jahačem in plastificirano ojačanimi pregibi – Ali lahko navedete enakovreden artikel?
Lahko ponudite mapo v kvaliteti Leitz 1986.

71. Kuverta – vrečka podložena 15x21 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 15x21,5 cm?
Lahko ponudite kuverto dimenzije 15x21,5 cm.

72. Kuverta – vrečka podložena 18x26 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 18x26,5 cm?
Lahko ponudite kuverto dimenzije 18x26,5 cm.

73. Kuverta – vrečka podložena 22x26 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 22x26,5 cm?
Lahko ponudite kuverto dimenzije 22x26,5 cm.

74. Kuverta – vrečka podložena 44x30 – Ali lahko ponudimo kuverto dimenzije 30x44,5 cm?
Lahko ponudite kuverto dimenzije 30x44,5 cm.

92. Permanentni flomastri 1,0-2,5 mm – različne barve – Ali lahko ponudimo flomastre debeline 1,2-3,0 mm?
Lahko ponudite flomastre debeline 1,0-3,0 mm.

100. Registrator A4, s škatlo, samostoječi, raznobarvni – Ali želite registrator s škatlo ali samostoječ?
Ponudite registrator v škatli.

103. Registrator A4, s škatlo, ozek, samostoječi, raznobarvni – Ali želite registrator s škatlo ali samostoječ?
Ponudite registrator v škatli.

120. Samolepilni listki 76x76/100 – Ali lahko ponudimo listke dimenzije 75x75/100?
Lahko ponudite listke dimenzije 75x75/100.

126. Sponke za papir, palične, daljše – 10 mm, 1/100, za večje debeline – škatlica/za spenjač – dne 9.7. 2012 ste podali odgovor za omenjeni artikle (prejšnja zap.št. 120), da želite navadne sponke za papir. Sponke 10 mm oz. 1 cm ne obstajajo. Kakšne sponke naj ponudimo?
Ponudite sponke za spenjač 10 mm, 1/1000.

133. Škarje 200mm, pvc ročaj – Ali lahko dimenzija škarij odstopa +/- 1 cm?
Dimenzija škarij lahko odstopa +/- 1 cm.
Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 17.07.2012   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za razlago. Kaj oz. katere podatke želite, da vpišemo v stolpec »Enakovreden artikel« in kaj v stolpec »Ponujeni artikel«.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
V stolpec »Enakovreden artikel« ne vpisujte ničesar. Ponudnik naj izpolni samo stolpec »Ponujeni artikel«.

Po preteku roka za postavitev vprašanj bo, glede na veliko število sprememb, naročnik objavil čistopis razpisa in popisov artiklov javnega naročila.

Ponudnike prosimo, da ob predložitvi ponudbe upoštevajo zadnji čistopis popisa artiklov, objavljen po preteku roka za postavljanje vprašanj preko portala javnih naročil, tj. sreda 18. julij 2012 do 12.00 ure, ker bo naročnik kot popolne priznal zgolj ponudbe, ki bodo pripravljene po zadnji pripravljeni specifikaciji.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 17.07.2012   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali je potrebno izpolniti tabelo opombe oziroma pojasnila k artiklom iz specifikacije in kaj je potrebno vpisati pod opombe.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Spoštovani!

V ponudbi ponudnik odda podpisano in žigosano specifikacijo naročnika.

Tabelo z opombami v celoti umikamo iz Priloge A.


Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 17.07.2012   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
- zap.št. 81 in 82: fotokopirni papir A3 in A4,80g, A kvaliteta, bel, 1/500
v specifikaciji navajate, da gre za papir A kvalitete, v vrsti in opisu blaga (stran 16) pa navajate parametre papirja, ki bi veljale za papir kvalitete C.
Kaj upoštevamo? Ali upoštevamo navedbe parametrov v vrsti in opisu blaga (belina 146)?

- zap.št.111:Pedagoški rokovnik 14x21 z redovalnico
ti rokovniki so številčno izdelani izključno po naročilu naročnikov , oz. šol. Letos so bila naročila že pobrana in rokovniki izdelani, zato vzorci niso dobavljivi.
Založnik je edini, ki to ima, vendar so izvodi že prodani naprej, mi pa kot nezaložnik postavljeni v diskriminatoren položaj.
Ali lahko artikel priložimo in prikažemo kot slikovni material?


ODGOVOR:

Spoštovani!

- zap.št. 81 in 82: fotokopirni papir A3 in A4,80g, A kvaliteta, bel, 1/500
v specifikaciji navajate, da gre za papir A kvalitete, v vrsti in opisu blaga (stran 16) pa navajate parametre papirja, ki bi veljale za papir kvalitete C.Kaj upoštevamo? Ali upoštevamo navedbe parametrov v vrsti in opisu blaga (belina 146)?
Ponudniki naj upoštevajo navedene parametre iz razpisne dokumentacije za papir. Črta se navedba, da gre za papir A kvalitete.

- zap.št.111:Pedagoški rokovnik 14x21 z redovalnico
ti rokovniki so številčno izdelani izključno po naročilu naročnikov , oz. šol. Letos so bila naročila že pobrana in rokovniki izdelani, zato vzorci niso dobavljivi. Založnik je edini, ki to ima, vendar so izvodi že prodani naprej, mi pa kot nezaložnik postavljeni v diskriminatoren položaj.
Ali lahko artikel priložimo in prikažemo kot slikovni material?
Artikel se izloči iz ponudbe, omenjena postavka se črta.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 17.07.2012   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Prosimo za pojasnilo:
53. Luknjač mali – do 15 listov, v kvaliteti LEITZ - Spenjač Leitz, ki naj bi ustrezal zahtevam luknja do 16 listov. Ali lahko ponudim luknjač, ki luknja do 16 listov?
59. – 60. Kaj pomeni oznaka 1,25?
114. – 118. Ali lahko priložimo kot vzorec samo eno polo etiket?
122. Spenjač navaden-ročni, do 15 listov, v kvaliteti Leitz – Ali lahko ponudimo spenjač, ki spenja do 25 listov?
164. Zvezek A, črtan, mehka platnica, 80 listni – standardni zvezki imajo do 60 listov. Ali vam lahko ponudimo zvezek A5, črtan z mehko platnico do 60 listov?


ODGOVOR:

Spoštovani!

53. Luknjač mali – do 15 listov, v kvaliteti LEITZ - Spenjač Leitz, ki naj bi ustrezal zahtevam luknja do 16 listov. Ali lahko ponudim luknjač, ki luknja do 16 listov?
Da, lahko ponudite spenjač, ki luknja do 16 listov.

59. – 60. Kaj pomeni oznaka 1,25?
Oznaka 1,25 se briše.

114. – 118. Ali lahko priložimo kot vzorec samo eno polo etiket?
Da, od postavke 114-117 lahko ponudniki oddajo eno polo, za postavko 118 pa zavitek.

122. Spenjač navaden-ročni, do 15 listov, v kvaliteti Leitz – Ali lahko ponudimo spenjač, ki spenja do 25 listov?
Da, lahko ponudite spenjač, ki spenja do 25 listov.

164. Zvezek A, črtan, mehka platnica, 80 listni – standardni zvezki imajo do 60 listov. Ali vam lahko ponudimo zvezek A5, črtan z mehko platnico do 60 listov?
Ponudniki naj ponudijo zvezek, črtan z mehko platnico 60 listen.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 17.07.2012   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na veliko število sprememb v popisu artiklov nas zanima ali bo naročnik po preteku roka za postavitev vprašanj pripravil in objavil čistopis specifikacije oz. razpisne dokumentacije?

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani!

Po preteku roka za postavitev vprašanj bo, glede na veliko število sprememb, naročnik objavil čistopis razpisa in popisov artiklov javnega naročila.

Ponudnike prosimo, da ob predložitvi ponudbe upoštevajo zadnji čistopis popisa artiklov, objavljen po preteku roka za postavljanje vprašanj preko portala javnih naročil, tj. sreda 18. julij 2012 do 12.00 ure, ker bo naročnik kot popolne priznal zgolj ponudbe, ki bodo pripravljene po zadnji pripravljeni specifikaciji.


Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 17.07.2012   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo:
165. Zvezek A4-črtan, trda platnica, 100 listni - Zaradi oblikovanja pol v fazi izdelave, je na trgu dobavljiv zvezek, ki ima dejansko 96 listov. Ali lahko ponudimo 96 listov?


ODGOVOR:

Spoštovani!

Ponudniki lahko ponudijo zvezek A4-črtan, trda platnica, 96 listni.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 17.07.2012   13:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

za vse artikle, ki jih ni malo, zahtevate brezplačne vzorce, ki jih boste sicer neizbranim ponudnikom vrnili. To razumemo, da bodo artikli vrnjeni v stanju, ki bo za ponovno prodajo. Komu lahko izstavimo račun v primeru neuporabnosti artikla?

ODGOVOR:

Spoštovani!

Naročnik bo v času hrambe vzorcev z njimi postopal kot dober gospodar, kar pomeni, da bodo ponudnikom vrnjeni v stanju, ki bo primerno za ponovno prodajo.

Lep pozdrav,


Pripravil:
mag. Mitja Predovnik


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.07.2012   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo:
23. Knjiga A4 100 index - Zaradi oblikovanja pol v fazi izdelave, je na trgu dobavljiv zvezek, ki ima dejansko 96 listov. Ali lahko ponudimo 96 listov?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Spoštovani!

Ponudnik lahko ponudi 96 listov.

Lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Mitja Predovnik

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe