Dosje javnega naročila NMV2953/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2953/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2014
NMV3004/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 11.08.2014
NMV4840/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.11.2014
    NMV3004/2014 Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU (NMV)

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 11. 8. 2014
Številka objave: NMV3004/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
NMV2953/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 7. 8. 2014 (NMV1)
Naročnik: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO, kontakt: marija.jerman@vransko.si, v roke: Marija Jerman, tel.: +386 37032800, telefaks: +386 37032816, e-pošta: marija.jerman@vransko.si

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
I.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
II.2.1)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluII.2.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
II.2.3)Pogoji odpiranja ponudb: Se ne spremeni.
II.2.4)Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 14. 8. 2014, 10:00.
II.2.5)Datumi oddaje naročila oz. sklopa, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.6)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluII.2.7)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluIII.1)Druge dodatne informacije Skladno s popravkom roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj v obvestilu o naročilu male vrednosti se ustrezno spremeni tudi besedilo v 25. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Dodatna pojasnila) in sicer drugi ter tretji odstavek tako, da se glasita:

“Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do
četrtka, 14. 8. 2014, do 10. ure.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno
pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje do četrtka, 14. 8. 2014, do 15. ure.
Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil.“
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 8. 2014
 

DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (NMV2953/2014), na katero se nanaša to obvestilo.