Dosje javnega naročila JN4429/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4429/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.04.2013
    JN4429/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena

Datum objave: 18. 4. 2013
Številka objave: JN4429/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova javnega prehoda in dvoriščnega objekta objekta Rimska 9 - Slovenska 3 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rimska cesta 9 - Slovenska cesta 3 v Ljubljani
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Gradbeno-obrtniška dela na objektu Rimska 9 - Slovenska 3 v Ljubljani
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45212350 (Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena)
II.1.5)Razdelitev na sklope:II.1.6)Variante so dopustne: II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 60 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/6793-58165593261984/Rimska_9_-_Slo
venska_3.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 7. 5. 2013
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v mesecih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 8. 5. 2013
Čas: 14:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 4. 2013
Čas: 15:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.