Dosje javnega naročila NMV4970/2014
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Plinski kromatografi
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.284,00 EUR

NMV4970/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2014
NMV5312/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 27.11.2014
NMV515/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2015
NMV515/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
    NMV515/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Plinski kromatografi

Datum objave: 30. 1. 2015
Številka objave: NMV515/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4970/2014, Blago: Plinski kromatografi; datum objave: 12. 11. 2014 (NMV1)
Naročnik: UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, SI-2000 MARIBOR, kontakt: Oddelek nabave opreme, tel.: +386 23212609, telefaks: +386 23311533, e-pošta: ales.dobaj@ukc-mb.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5, Kontakt: Oddelek nabave opreme, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 23212609. Telefaks +386 23311533. E-pošta ales.dobaj@ukc-mb.si.
Internetni naslovi: http://www.ukc-mb.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: PLINSKI KROMATOGRAF ZA DOLOČANJE ALKOHOLOV V PLINASTI FAZI
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava plinskega kromatografa za določanje alkoholov v plinasti fazi
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 38432210 (Plinski kromatografi)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4970/2014 z dne 12. 11. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5312/2014 z dne 27. 11. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 1. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 26. 12. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: KEMOMED, d.o.o., Kališka ulica 9, SI-4000 Kranj.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 39284,00 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: enkratna dobava.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA