Dosje javnega naročila JN11310/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11310/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 19.10.2012
JN12113/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 09.11.2012
    JN11310/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 19. 10. 2012
Številka objave: JN11310/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Vodmat
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: 1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop mleko
2. sklop jogurti
3. sklop kefir
4. sklop smetana,skuta, maslo
5. sklop siri
6. sklop mlečni namazi
7. sklop mlečni pudingi in deserti
8. sklop sladoledi
9. sklop bio mlečni izdelki
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop mesnine
2. sklop salame
3. sklop perutninske mesnine in salame
3. SKUPINA SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1. sklop zelenjava
2. sklop južno sadje
3. sklop jabolka, hruške, slive
4. sklop zgodnje spomladansko sadje
5. sklop ostalo sadje
6. sklop suho sadje
7. sklop bio sadje in zelenjava
4. SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop nektarji
2. sklop sok 100%
3. sklop sadno žitne rezine
4. sklop sirupi
5. SKUPINA KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh
2. sklop ostali kruh
3. sklop žemlje, štručke, bombete
4. sklop ostalo pekovsko pecivo
5. sklop slaščice
6. sklop sendviči
7. sklop keksi
8. sklop bio kruh in pekovski izdelki
9. sklop ostalo pekovsko pecivo
6. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop med
5. sklop dietna živila
6. sklop ostala živila
7. sklop pripravljeni izdelki iz žit
8. sklop palačinke
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15510000 (Mleko in smetana)
15500000 (Mlečni izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15321000 (Sadni sokovi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15811100 (Kruh)
15831600 (Med)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 1. 1. 2013, Zakljucek 31. 12. 2014.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/10/1946-33413856682848/razpisnadokum
ent2012_19_10_2012.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 15. 11. 2012
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 15. 11. 2012
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, II. NADSTROPJE
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 11. 2012
Čas: 14:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12113/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 9. 11. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2012   08:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri skupini blaga mleko in mlečni izdelki - sklop jogurti sta artikla z 0,5% m.m. pod številko 12 in 18, katerih na slovenskem trgu ni, ali lahko ponudimo obstoječi alternativen izdelek oziroma koliko je dovoljeno odstopanje glede % maščobe?

Lep pozdrav in hvala!

ODGOVOR:
ODGOVOR
Ponudniki pri obeh artiklih ponudijo:
- 12 jogurt sadni, 150-200g, 1,1% mm z min 10% sadja ali sad. pripravka
- 18 kislo mleko 1,1% mm 180-200g brez konzervansov in dodanega sladkorja.


Datum objave: 09.11.2012   10:58
6. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
5. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
19 koruzni vaflji, neslani, brez konzervansov 100g pakirano - ali lahko ponudimo pakiranje 150g?

ODGOVOR
Da. Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 100-150g.

6. sklop: OSTALA ŽIVILA
29 pašteta iz zelenjave in morskih rib, min. 40% ribe (1. kvaliteta) 30g - obstaja samo 50g pakiranje (ali 80g). Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?

ODGOVOR
Da. Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 30-50g.

30 ribja pašteta iz morskih rib, min 25% tuna in "5% sardel, max. 2% ogl. Hidratov 30 g - lepo prosimo za pomoč, kateri izdelek naročnik išče, ker ga v taki sestavi in teži na trgu ne najdemo. Hvala.

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 27-30g.

60 ledeni čaj 0,2 l - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

ODGOVOR
Ne.

7. sklop : PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
63 koruzni kosmiči, corn flakes, porcijsko pakirani 50g brez umetnih sladil, konzervansov - obstaja 40g pakiranje (Žito). Ali lahko ponudimo 40g pakiranje?

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 40-50g.


5. SKUPINA: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
7. sklop: KEKSI
119 keksi brez jajc in mleka 250- 500g - ali lahko ponudimo pakiranje 175g?

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 175-500g.

9. sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
127 grisini polnozrnati porcijsko pakirani25g - porcijskega pakiranja ni, ali lahko ponudimo 100g pakiranje (porcijsko pakiranje so samo navadni grisiniji)?

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 25-100g.


129 keksi brez glutena250-500g - ali lahko ponudimo 175g pakiranje ali 150g?

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 175-500g.


130 prepečenec polnozrnat, pakiran porcijsko 40- 50 g - ni porcijskega pakiranja. Ali lahko ponudmo pakiranje 330g (porcijsko pakiranje je klasičen zlati prepečenec)?


ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 40-330g.


131 hrustljavi žitni kruhki (hrski ali enakovredno) pakirano 100g - ali lahko ponudimo pakiranje 160g (Žito)?

ODGOVOR
Zgoraj navedeni artikel lahko ponudnik ponudi v gramaturi od 100-160g.