Dosje javnega naročila JN3459/2009
Naročnik: ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3459/2009 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.05.2009
JN3500/2009 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 05.05.2009
    JN3459/2009 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 4. 5. 2009
Številka objave: JN3459/2009


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, KREKOV TRG 10, Kontakt: darja.brank@visitljubljana.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 45 83. Telefaks 01 306 45 94. E-pošta darja.brank@visitljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si/si/turizem/ztl/razpisi/default.html
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Prenova podhoda pri Moderni galeriji v Ljubljani - kovinarska dela
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podhod pri Moderni galeriji v Ljubljani
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Prenova podhoda pri Moderni galeriji v Ljubljani: Stene podhoda je potrebno obložiti z espandirano pločevino v dveh slojih tako, da spodnji sloj izrisuje silhuete dreves. Stenske obloge omogočajo močnejšo osvetlitev podhoda in preprečujejo grafitiranje sten, hkrati pa doživljajsko nakazujejo vhod v park Tivoli
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45432210 (Oblaganje sten)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/4/5080-309781909843584/JN_14.09.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.500, 00 EUR
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javnih financah
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BONITETNO POTRDILO
- za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P
- za samostojne podjetnike BON 1/SP
III.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 5. 2009
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 5. 2009
Čas: 12:30
Kraj: Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 4. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3500/2009, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 5. 5. 2009