Dosje javnega naročila JN8389/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN8389/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 05.07.2013
    JN8389/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 5. 7. 2013
Številka objave: JN8389/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova sanitarij v Španskih borcih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je obnova sanitarij v Španskih borcih v skladu s Projektom za izvedbo »Prenova sanitarij v pritličju in 1. nadstropju, 02/2013«, ki ga je izdelala Anja Planišček, aprila 2013 in Projektom za izvedbo »Načrt električnih inštalacij in električne opreme, ELD - 13 - 022 - 50«, ki ga je izdelala Eldata d.o.o., aprila 2013. Naročnik je pri sanaciji upošteval okoljske vidike kot jih zahteva veljavna Uredba o zelenem javnem naročanju.

Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45450000 (Druga zaključna gradbena dela)
45453000 (Remontna in sanacijska dela)
45453100 (Sanacijska dela)
II.1.5)Razdelitev na sklope:II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 65 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1946-67037037080624661613/Razpisna
_dokumentacija_sanitarije_spanski_borci_5.7.2013.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 7. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 7. 2013
Čas: 12:00
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 7. 2013
Čas: 10:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2013   08:55
1. Pozdravljeni,
zanima nas ocenjena vrednost investicije.

ODGOVOR:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 63.934,43 EUR brez DDV in vključuje tudi nepredvidena dodatna dela v skladu s 14. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju.


2. Pozdravljeni,

prosim vas, da objavite načrte oz. detajle za pregradne stene, ogledala... ki jih navajate v popisih del.

ODGOVOR:

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija, ki je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana pri g. Dario Serval. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01 306 48 63.