Dosje javnega naročila JN1917/2012
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN1917/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 20.02.2012
JN2213/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 29.02.2012
JN2284/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 01.03.2012
    JN1917/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 20. 2. 2012
Številka objave: JN1917/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, Kontakt: Danijel Borko, SI-9250 GORNJA RADGONA.
Tel. 02/564-38-20. Telefaks 02/564-38-14. E-pošta danijel.borko@gor-radgona.si.
Internetni naslovi: http://www.gor-radgona.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: »Projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli – sanitarije za invalide«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Osnovna šola v Gornji Radgoni
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: »Projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli – sanitarije za invalide«
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami)
45214200 (Gradbena dela na šolskih stavbah)
45214210 (Gradbena dela na osnovni šoli)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/2/1931-275301338256288/GORNJA_RADGON
A_OBJAVA.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 3. 2012
Čas: 11:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 4. 2012
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 3. 2012
Čas: 12:00
Kraj: V prostorih naročnika.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 2. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2213/2012, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 29. 2. 2012
  • JN2284/2012, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 1. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.02.2012   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za več podatkov pri MIZARSKA DELA II.

1. Klasifikacija požarnih vrat (EI 30, EI 60, EI 90,??)
2. Kakšna je obloga pri notranjih vratih ?(ULTRAPAS, furnir, max,..)
3. Povšrina sten v sanitarijah (točka 10.)

ODGOVOR:

1. Klasifikacija požarnih vrat je EI 60,
2. Obloga pri notranjih vratih je furnir
3. Površina notranjih sten v sanitarijah znaša (1,3+1,55+1,6m)x2,5 = 11,13 m2.


Datum objave: 23.02.2012   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
Nikjer ni navedn rok izvedbe del, oz dokončanje del,
Koliko referenc je potrebnih,
Nikjer ni navedeno v kakšni izvedbi so vrata, ali so lesena ali PVC,
Debelina izolacije stropa,
Pri ostalih delih je postavka 2 nepredvidena dela 6%. Za katera dela so mišljena nepredvidena dela v višini 6%.

l.p.


ODGOVOR:
Rok izvedbe je določen v 13. točki (kadrovske in tehnične sposobnosti) 8. člen navodil ponudnikov za izdelavo ponudbe.
Število referenc je določeno v 16. točki (kadrovske in tehnične sposobnosti) 8. člen navodil ponudnikov za izdelavo ponudbe.
Notranja vrata so lesena (obloga furnir), zunanja vrata pri izhodu iz objekta (klančina) pa PVC.
Debelina izolacije stropa znaša 28 cm (16 cm med špirovci in 12 cm pod špirovci)
Nepredvidena dela 6% so mišljena za vsa gradbeno-obrtniška dela, ki so v popisu gradbenih del


Datum objave: 24.02.2012   09:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri JN 1917/2012 je naše vprašanje:
1. Koliko referenčnih objektov mora biti - minimalno ?

2. Kje najdemo popise za strojne instalacije ?

Hvala in lp

ODGOVOR:

1. Število referenčnih objektov: en.

2. Popisi strojnih instalacij so excel tabeli popisi del. Ko odprete excel tabelo, vidite rekapitulacijo in nato odprete drugi zavihek z imenom OŠ.

Datum objave: 24.02.2012   09:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšen je cenovni razred predvidene keramike?

ODGOVOR:
15 EUR/M2

Datum objave: 24.02.2012   09:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podatek o debelini PVC tlaka.

ODGOVOR:
2 CM

Datum objave: 24.02.2012   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo več podatkov za tlakovce v skladišču (material, velikost, debelina ipd.).

ODGOVOR:
BETONSKI TLAHOVCI, DEBELINE 6 CM, VZOREC POLJUBEN

Datum objave: 24.02.2012   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšen fasadni sistem je predviden?

ODGOVOR:
DENIT, DEBELINA STIROPORA 15 CM

Datum objave: 24.02.2012   09:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas iz kakšnega materiala so naslednja vrata:

Popis del II. Mizarska dela:

1. vhodna požarno odporna vrata 110/210
2.vhodna vrata v skladišče 160/210
3. notranja vrata 110/210
4. notranja vrata med prizidkom in obstoječim objektom 110/345
5. notranja požarno oporna vrata 110/210
6. notranja vrata 80/210
7. notranja vrata v sanitarijah 80/210 ?


ODGOVOR:

1. vhodna požarno odporna vrata 110/210 - KOVINSKA
2.vhodna vrata v skladišče 160/210 - PVC
3. notranja vrata 110/210 - LESENA
4. notranja vrata med prizidkom in obstoječim objektom 110/345 - KOVINSKA (PROTIPOŽARNA)
5. notranja požarno oporna vrata 110/210 - KOVINSKA
6. notranja vrata 80/210 - LESENA
7. notranja vrata v sanitarijah 80/210 ? PVC - ISTO KOT VMESNE STENE MED SANITARIJAMI


Datum objave: 27.02.2012   14:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Prosimo tudi da definirate ognjeodporna vrata (lesena, kovinska, ALU, kakšen je podboj - kovinski ali lesen, kljuka - odpiranje, panik kljuka ali letev, cilinder, katero krilo je glavno v slučaju dvokrilnih vrat, polnilo ali steklo ....)
Kakšen je podboj pri lesenih vratih, definirajte debelino podboja, ali je en ključ za vsa vrata,...


ODGOVOR:
Ognjeodporna vrata so kovinska, podboj kovinski, panik kljuka, silinder, ni dvokrilinih protipožarnih vrat, stekla v protipožarnih vratih ni

Pri lesenih vratih je predviden masivni podpoj, ki je debeline od 22 do 40 mm, naj bo pa en ključ za vsa vrata, razen če se investitor odloči drugače.

Datum objave: 27.02.2012   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Kakšna izolacija je predvidena za fasadni sistem (eps, kamena volna,....) glede na požarno varnost.


ODGOVOR:
Za fasadbi sistem je predvidena eps izolacija.

Datum objave: 27.02.2012   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Prosim če še lahko enkrat preverite deb. PVC obloge.

ODGOVOR:
Debelina PVC talne obloge znaša 3,5 mm.

Datum objave: 27.02.2012   18:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo objavo shem vrat.

ODGOVOR:
Sheme vrat in oken ne moremo objaviti na portalu, možen je ogled projektov pri kontaktni osebi naročnika.

Datum objave: 27.02.2012   18:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas kdo je projektant arhitekture?

ODGOVOR:
Projektant je Igor Pivec.

Datum objave: 27.02.2012   18:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Prosimo za shemo stavbnega pohištva - vrat in sanitarnih sten!


ODGOVOR:
Možen je ogled projektov pri kontaktni osebi naročnika.

Datum objave: 27.02.2012   18:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo, da definirate PVC talno oblogo (debelina, odpornost, tip kot?, ali so upoštevane zaokrožnice,...)
Definirajte pločevinasto kritino (koliko toplotne izolacije, prevleka s filcem,...)
Ali mora biti kritina dolžine 14,00m v enem kosu? Prosim da preverite dobavljivost?

Prosimo za požarno študijo in shemo v elektronski obliki na portalu.
Prosimo za detajle in pzi dokumentacijo na portalu!

Hvala in lp

ODGOVOR:
PVC talna obloga, debeline 3,5 mm, (tip kot Studway Unifloor; razred 34-43). Zaokrožnice niso upoštevane.

Pločevinasta kritina je trapezna pločevinasta kritina, s filcem. Toplotna izolacija ni polrebna, ker je izbeden zračni sloj, ter je pod njim toplotna izolacija deneline 28 cm. Kritina dolžine 14,00 m ne rabi biti v enem kosz, je lahko iz več kosov.

Požarna študija in PZI dokumentacija sta na ogled pri kontaktni osebi naročnika.

Datum objave: 28.02.2012   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V odgovoru z dne 24.2.2012, 9.15, navajate, da je debelina PVC tlaka 2 cm.
Verjetno je prišlo do napake v merski enoti in je debelina predvidenega PVC tlaka 2 mm?

Prosimo za potrditev/pojasnilo.

ODGOVOR:
3,5 mm je debelina PVC obloge

Datum objave: 29.02.2012   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo, da popise dopolnite s tehnično pravilno rešitvijo (manjkajo podbetoni) in jih uskladite
z dokumentacijo PZI (v popisih manjka izolacija pod streho, kje jo upoštevamo, prosimo za dodatni opis postavke) - po ogledu dokumentacije.
Prosimo tudi, da uskladite popis za stavbno pohištvo s projektom PZI. (število požarno odpornih vrat) - po ogledu dokumentacije.
Prav tako v dokumentaciji PZI ni shem stavbnega pohištva, zato prosimo, da dokumentacijo dopolnite.
Popise uskladite tudi s požarno študijo.
Prosimo, da dopolnite popise, saj jih kot ponudnik ne smemo popravljati oz. korigiratiODGOVOR:
PODBETONI NISO PREDVIDENI

- IZOLACIJA POD STREHO: V TESARSKIH DELIH SE DODA NOVA POSTAVKA IN SICER:
5. DOBAVA IN VGRADNJA TOPLOTNE IZOLACIJE, KAMENA VOLNA, V SKUPNI CEBELINI 28 CM IN SICER 16 CM MED ŠPIROVCI, TER 12 CM POD ŠPIROVCI V PODKONSTRUKCIJI STROPA.
M2 69,00

- SHEM STAVBNEGA POHIŠTVA POSEBAJ NI, SE PA KOT PRILOGA POŠILJAJO KOMPLET NAČRTI V DIGITALNI OBLIKI.

Naročnik je objavil spremembo popisa del in objavil skice objekta ter podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 29.02.2012   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
lep pozdrav,

Prosimo, da definirate odpiranje za vsa požarna vrata (levo, desno) in ali morajo
biti panik kljuke oz. letve (prosim, da natančno definirate ali kljuka ali letev).
ali je en ključ za vsa vrata ali ni? (investitor se tega zaradi prevelike razlike v ceni ne more naknadno odločati)
Definirajte širino podboja

ODGOVOR:
- ODPIRANJE VRAT IN TUSI ŠIRINE PODBOJEV BODO RAZBIDNE IZ PRILOŽENIH NAČRTOV.

- PRI POŽARNIH VRATIH SE IZVEDEJO PANIK KLJUKE.

- ZA VSA VRATA JE EN KLJUČ (EN KLJUČ ODPIRA VSA VRATA)

Datum objave: 29.02.2012   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni!

Prosimo za specifikacijo strešnih oken (material, odpiranje, izolativnost, steklo,...)

ODGOVOR:

- MATERIAL - LES

- IZOLATIVNOST - Ustekla = 1,1 W/m2K
Uokna = 1,4 W/m2K
Zvočna izolativnost = 35 db

- STEKLO - VANA ZASTEKLITEV

- ODPIRANJE - 3 OKNA IMAJO MEHANSKO KRMILJENJE, KAR POMENI DA SE ODPIRAJO PREKO STIKALA - ELEKTRIČNI POGON

Datum objave: 29.02.2012   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV !

Prosimo da objavite sheme vrat stavbnega pohištva na splet, drugače moramo bomo poslali vsskega podizvajalca stavbnega pohištva posebej k vam, da si ogledajo projekte, oziroma sheme!
V današnjem času je skoraj nerazumljivo, da ne morete priskrbeti shem stavbnega pohištve v elektronski verziji!

ODGOVOR:
Kot prilogo razpisne dokumentacije smo objavili skice.

Datum objave: 29.02.2012   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S SPOŠTOVANJEM!

PROSIMO ZA SHEMO PVC VRAT 160/210 (ENOKRILNA, DVOKRILNA)?
KAKŠNO JE POLNILO, ALI JE KATERO KRILO VEČJE, ODPIRANJE (ZUNANJO ALI NOTRANJE), PANIK KLJUKA ?
PROSIMO, DA VSE SPREMEMBE VKLJUČITE V POPIS DEL !

ODGOVOR:
POSREDUJEJO SE NAČRTI, IZ KATERI BO RAZVIDNO.
TA VRATA 160/210 SO DVOKRILNA, PVC, POLNILO POLNO, NI PANIK KLJUKA, KER NISO POŽARNA


Datum objave: 29.02.2012   18:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Definirajte postavke pri mizarskih delih (natančne sheme in opise) in vmesne stene !


ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je zajet v prejšnjih odgovorih.

Datum objave: 05.03.2012   11:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim, da dodate link, kje lahko najdemo novo razpisno dokumentacijo in popise. Na vaši strani najdemo samo staro.

Hvala

ODGOVOR:
Ni nove razpisne dokumentacije, podaljšan je bil le rok za oddajo ponudbe. Doponjeni so bili popis del in dodane skice, ki jih lahko najdete na Obvestilu o dodatnih informacijah.

Datum objave: 05.03.2012   11:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Radi bi vas opozorili, da je AJPES obnovil lestvico bonitetnih ocen, iz letnih poročil za leto 2010, ki velja od 13.5.2011 dalje, kar vpliva na SB oceno podjetja in jo je AJPES objavil tudi na svoji spletni strani. Po prejšnjem ocenjevanju je bila zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti povprečna pri bonitetni oceni SB5, sedaj pa je pri SB7. Spremenili so se tudi opisi bonitetnih ocen in bonitetna ocena. SB5 pomeni še vedno nadpovprečno poravnavanje obveznosti, kar je primerljivo s prejšnjo oceno SB4, zato bi bilo pravilno, da bi popravili kriterij pri 10. točka 8. člena na SB7.
Zgoraj navedeno potrjujejo tudi novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.

prosimo tudi, da objative nov rok oddaje ponudb.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Tega pogoja v razpisni dokumentaciji ni določenega.

Rok je za oddajo ponudb je bil prestavljen.

Datum objave: 05.03.2012   11:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Glede nato, da se je rok za oddajo podaljšal, nas zanima kako je z veljavnostjo bančne garancije (namreč garancije so že pridobljene). Je treba veljavnost garancije spremenit?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Bančna garancija se ne spremeni, saj je v vzorcu bančne garancije določeno, da mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, to je do 30.4.2012.

Datum objave: 05.03.2012   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S SPOŠTOVANJEM

Ali datum veljavnosti ponudbe ostaja isti?
Ali se spremeni datum veljavnosti , rok granacije zaresnost ponudbe?
Prosimo za objaljen nov popis del? Kot ponudnik nnam ni dovoljeno spreminjati popisov!

ODGOVOR:
1. Da, datum veljavnosti ponudbe je isti.
2.Datum veljavnosti garancije se ne spremeni.
3. Nov popis del ni potreben, daj se doda samo nova postavka: Izolacija pod streho. To morate samo dodati.

Datum objave: 05.03.2012   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
objava JN 2213/2012
v razpisni dokumentaciji v 8.členu pod točko 10 ni nikjer omenjeno, da mora biti priložen BON s strani Ajpesa.
V točki 11. so zahtevana samo potrdila od poslovnih bank.

Zanima nas dodatna informacija pod točko III.1-JN 2213/2012.

lp

ODGOVOR:
JN2213/2012 se ne nanaša na na JN1917/2012 (Projekt izgradnje prizidka k osnovni šoli). To vprašanje se verjetno nanaša na drugo javno naročilo.