Dosje javnega naročila JN2834/2014
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Obvezilni material
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2834/2014 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 11.03.2014
    JN2834/2014 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Obvezilni material

Datum objave: 11. 3. 2014
Številka objave: JN2834/2014


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup sanitetnega in RTG materiala, po sklopih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup sanitetnega in RTG materiala, po sklopih:
Sklop 1: Sanitetni material
Sklop 2: Material za nego ran
Sklop 3: RTG material
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141110 (Obvezilni material)
33100000 (Medicinska oprema)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/3213-51666666733507640767/Sanitetn
i,_obvezilni_in_RTG_material_razpis_2014.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančno zavrovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Navedeno v razpsini dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Navedeno v razpsini dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpsini dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpsini dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 24. 3. 2014
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 24. 5. 2014
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 24. 3. 2014
Čas: 10:30
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 3. 2014
Čas: 13:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2014   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali boste po enem letu ponovno odpirali konkurenco oz. ali želite da so cene fiksne 3 leta?

Hvala

ODGOVOR:

Po enem letu ne bomo ponovno odpirali konkurence. Sprememba cen je definirana v 7. členu Okvirnega sporazuma.

Datum objave: 13.03.2014   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo da v pogodbo vključite naslednji odstavek:
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga
iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Za koliko časa vam moramo zagotavljati fiksne cene? Boste po enem letu ponovno odpirali konkurenco?

Kolikor referenc je potrebno priložiti? Praksa je, da naročnikom ki zahtevajo reference, navedemo le ustanove, kontaktne osebe, e-mail naslove in telefonske številke ter predmet pogodbe. V kolikor naročnik (v tem primeru vi) želite, preverijo te podatke. Je pa v zadnjem času vedno manj zahtev po referencah zato vas prosimo, da to zahtevo v nasprotnem primeru umaknete.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

Stavek »V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.« ne bomo vključili v okvirni sporazum..
Menimo, da je samo po sebi razumljivo, da se bodo cene spremenile v primeru spremembe

7. člen Okvirnega sporazuma določa fiksnost cene 12 mesecev po sklenitvi okvirnega sporazuma in način spremembe cen po poteku enoletnega obdobja.
Naročnik ne po enem letu ponovno odpiral konkurence.

Na obrazcu 9a je navedena zahteva, da ponudniki priložijo potrdilo za vsaj tri poslovne partnerje. Potrditev referenc je možnost, da pridobimo podatke o solidnosti ponudnika. Zahtevo ne bomo umaknili.


Datum objave: 13.03.2014   09:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo izpolniti obrazca 4 in 4b, če ne nastopamo s podizvajalci?

Hvala

ODGOVOR:

Ponudnikom, ki ne nastopajo s podizvajalci ni potrebno izpolniti obrazca 4, in 4b.

Datum objave: 13.03.2014   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod zaporedno številko 12. in 13. razpisujete antimikrobno oblogo, ki naj bi vsebovala aktivno oglje. Opis primerjate z oblogo – npr. Aquacel, ki aktivnega oglja ne vsebujete. Zanima nas ali zahtevate oblogo z ogljem ali hidrofibre kot Aquacel?

ODGOVOR:


Pod zaporedno številko 12 ponudniki ponudijo artikel, ki vsebuje srebro, brez aktivnega oglja (kot npr. Aquacel. ali enakovredno)

Pod zaporedno številko 13 ponudniki ponudijo artikel brez srebra in brez aktivnega oglja (kot npr. Aquacel ali enakovredno)Datum objave: 13.03.2014   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

naročniki ne zahtevajo več referenc, vendar jih je le potrebno navesti, katere po potrebi preverite sami.
Vam zadošča, če izpolnimo le obrazec 9/a (+ dopišemo kontaktne osebe in tel.) in ne 9/b?

Hvala

ODGOVOR:

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 18.03.2014   07:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za naslednja pojasnila:

Sklop 2, zap. št. 3; Prosimo, da navedete, kaj želite pod to postavko, saj v opisu zahtevanega materiala mešate obloge z jodom in obloge z ringerjevo raztopino, kar se izključuje.
Sklop 2, zap. št. 5; Ali vam lahko ponudimo malenkost večjo mrežico dimenzije 10x10cm?
Sklop 2, zap. št. 6, Cevasta mrežica v roli z 10% raztopini povidon joda v dimenziji 2cmx5m ne obstaja. Prosimo, navedite kaj točno želite oz. kaj sedaj uporabljate pod tem opisom.
Sklop 2, zap. št. 7; Obloga kot Melolin, kar navajate kot referenco nima hidrofobne silikonske plasti, kot je zahtevano v opisu. Ali želite oblogo enakovredno Melolinu, če ne, navedite kaj točno želite.
Sklop 2, zap. št. 10; V opisu zahtevate vodoodporen obliž, nato pa opisujete hidrokoloidno oblogo. Ali želite hidrokoloidno oblogo kvalitete kot Granuflex?
Sklop 2, zap. št. 11; Iz opisa ni jasno razvidno kaj želite. Ali morda želite prosojno hidrogelno oblogo za oskrbo rane?
Sklop 2, zap. št. 14; Actisorb Silver ne obstaja več. Ali želite, da vam ponudimo visokovpojno oblogo z aktivnim ogljem in srebrom dimenzije 10x20cm?
Sklop 2, zap. št. 15; Ali lahko ponudimo oblogo dimenzije 10x10cm?
Sklop 2, zap. št. 18; Iz opisa ni jasno kaj želite. Ali želite amorfni hidrogel za hidracijo, ki hidrira in zagotavlja optimalno vlažno celjenje rane?
Sklop 2, zap. št. 18; Ali lahko ponudimo enakovreden artikel dimenzije 10x12cm?

Hvala

ODGOVOR:

1. Sklop 2, zap. št. 3; Želimo oblogo brez joda Tandewet active ali enakovredno.
.
2 Sklop 2, zap št. 5; Da,

3. Sklop 2, zap št. 6; Želimo artikel kot je Opraclean ali enakovredno.

4. Sklop 2, zap št. 7; Želimo oblogo kot je Melolin ali enakovredno.

5. Sklop 2, zap št. 10; Želimo oblogo kot je Granuflex ali enakovredno.

6. Sklop 2, zap št.11; Želimo oblogo kot je Formactive ali enakovredno.

7. Sklop 2, zap št. 14; Da, lahko je navedena velikost, pod pogojem, da se da rezati.

8.. Sklop 2, zap št. 15; Da.

9. Sklop 2, zap št. 18; Želimo amorfni hidrogel za hidracijo rane.

10. Prosimo, da ponovite vprašanje, žal ne vemo, na kateri artikel se vprašanje nanaša.


Datum objave: 18.03.2014   07:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Sklop 1
9. STERILEN OBLIŽ ZA PRITRJEVANJE I.V. KANIL IZ NETKANEGA MATERIALA IN DODATNO PODLOŽENE BLAZINICE, 6 X 9 CM
Ali vam lahko ponudimo OBLIŽ NTK I.V. Z BLAZINICO 8X6 CM ?

30. TRIKOTNA RUTA IZ MEHKE 100 % BOMBAŽN TKANINE ZA IMOBILIZACIJO, 134 X 96 X 96 CM
Ali vam lahko ponudimo RUTA TRIKOTNA BOMBAŽ 140X100X100 CM?

Hvala

ODGOVOR:

1. Da.

2. Da.

Datum objave: 18.03.2014   07:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo potrjeno referenco, katero dobimo skenirano po mailu?

Hvala

ODGOVOR:


Da.

Datum objave: 18.03.2014   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali morajo biti referce izključno na vašem obrazcu 9/b oz. ali lahko priložimo že predhodno pridobljene refernce za druge JN.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Reference so lahko na obrazcih, ki ste jih že pridobili, pod pogojem, da vsebujejo vse podatke, zahtevane na našem obrazcu.

Datum objave: 19.03.2014   07:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 1:
ARTIKEL 7: TRAKCI OJAČANI ZA BREZŠIVNO ZAPIRANJE RAN IZDELANI IZ POROZNEGA NETKANEGA MATERIALA, DODATNO OJAČANI Z VZDOLŽNIMI NITKAMI , STERILNI, DIM. 12X 100MM, 6 TRAKOV V VREČKI navajate merska enota: 100 KOSOV. Ali je mišljeno tako kot pri ostalih trakovi 100 vrečk.
Hvala in lep dan!


ODGOVOR:

Da. 100 vrečk.

Datum objave: 19.03.2014   07:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali lahko v sklopu 1 pri postavkah 6, 14 in 66 ponudimo parafinsko mrežico namesto vazelinske?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Da, lahko ponudite parafinsko namesto vazelinske mrežice..

Datum objave: 19.03.2014   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V 1 sklopu artikel št. 17 opis: SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO .... ,dimenzije 30 CM X 10 M. Ali je pri navedbi dimenzije prišlo do napake in dejansko potrebujete obliž dimenzije 30CM X 10CM.
Hvala za odgovor!


ODGOVOR:

Dimenzije artikla 30 CM X 10 M, navedene v ponudbenem predračunu so pravilne, ni prišlo do napake.

Datum objave: 19.03.2014   13:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sklop 1: Sanitetni in obvezilni material, artikel z zap.št. 47 - Zobne rolce, vata 750:
1. vprašanje: kaj pomeni oznaka 750?
2. v kolikor oznaka 750 pomeni 750g vas sprašujemo, ali lahko ponudimo enake zobne rolce kot pod zap.št. 41, le da ceno preračunamo na 750g pakiranje?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:

750 pomeni količino rolic v pakiranju

Datum objave: 19.03.2014   13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sklop 1, artikli z zap.št. 17 in 49: SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN ... dimenzij 20cm x 10m in 30cm x 10m. Naša vprašanja so:
1. Iz kakšnega materiala so narejeni ti obliži? Gre za netkan material, poliuretanski film,...?
2. Ali gre res za 10m dolge obliže v traku ali ste želeli obliže dolžine 20cm x 10cm oz. 30cm x 10cm?
3. Ali mora artikel res imeti blazinico?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:

1. Obliži so narejeni iz netkanega materiala.
2. Gre za 10m dolge obliže.
3. Artikli ne morajo imeti blazinico.


Datum objave: 19.03.2014   13:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sklop 1, zap.št. 60 in 61 - ZRAČEN,PROZOREN OBLIŽ IZ POLIURETANSKEGA FILMA IN MEHKEGA NETKANEGA MATERIALA, ZA PRITRJEVANJE I.V KANIL IN KATETROV,...:
1. Ali želite obliž iz poliuretanskega filma z netkano blazinico?
2. Ali želite obliž pol iz transparantnega poliuretanskega filma in pol iz netransparentnega netkanega materiala?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

1. Da
2. Želite obliž iz transparentnega poliuretanskega filma.