Dosje javnega naročila NMV1458/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1458/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.03.2015
NMV1469/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 19.03.2015
NMV5542/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.09.2015
    NMV5542/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki

Datum objave: 3. 9. 2015
Številka objave: NMV5542/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1458/2015, Storitve: Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki; datum objave: 19. 3. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Matjaž Kovač, v roke: Matjaž Kovač, tel.: +386 22341430, telefaks: +386 22341495, e-pošta: matjaz.kovac@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Matjaž Kovač, V roke: Matjaž Kovač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341430. Telefaks +386 22341495. E-pošta matjaz.kovac@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ukrepi za obveščanje javnosti in krizno komuniciranje v okviru projektov:
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za hitrosti do 160 km/h; Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah

Nadgradnja odseka glavne železniške proge Dolga Gora – Poljčane

Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica - Pragersko
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Namen ukrepov za obveščanje javnosti je predvsem:
 seznanitev javnosti z načrtovanimi ukrepi in njihovimi pozitivnimi učinki ter z glavnimi aktivnostmi, ki bodo potekale v času izvedbe projekta,
 omilitev morebitnih nasprotovanj projektu oz. pridobitev podpore projektu,
 ustvarjanje pozitivne podobe projekta v strokovni in splošni javnosti ter
 dvig zavesti javnosti o projektih, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki jo igra Evropska unija preko Kohezijskega sklada (zmanjšanje gospodarskih in družbenih razlik med državljani Evropske unije).
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79300000 (Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 112199,76 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Kohezijski sklad
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1458/2015 z dne 19. 3. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 9. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 7. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: FRONTAL d.o.o., Cvetkova ulica 2, SI-9000 Murska Sobota.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 112199,76 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 112199,76 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 14 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA