Dosje javnega naročila JN5241/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Programski paket za informacijsko tehnologijo
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5241/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 18.05.2012
    JN5241/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Programski paket za informacijsko tehnologijo

Datum objave: 18. 5. 2012
Številka objave: JN5241/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalna ali lokalna agencija.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava spletnega portala za “Rekreacijski in izobraževalni center Sava“.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava spletnega portala za “Rekreacijski in izobraževalni center Sava“.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48517000 (Programski paket za informacijsko tehnologijo)
48510000 (Programski paket za komunikacijo)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/2102-240060238450080/Razpisna_doku
mentacija_-_koncna_-17.5.12.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 29. 5. 2012
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 29. 5. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana, Dakmatinova 1/II.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Evropski sklad za regionalni razvoj.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2012   16:16
Številka: 430-1045/2011-
Datum: 21.5.2012
Številka JN: 12/210024


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-12/210024 – » Izdelava spletnega portalal za za »Rekreacijski in izobraževalni center Sava«, številka objave JN5241/2012 z dne 18.5.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Programski paket za informacijsko tehnologijo
Številka objave: JN5241/2012, Datum objave: 18.5.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 20.5.2012, 20:50
1. Kaj od grafične podobe je že na voljo? V razpisu je podano, da je potrebno pripraviti izgled v skladu obstoječe grafične podobe. Ali je potrebno pripraviti popolnoma nov izgled (ki bo skladen z http://www.sport-ljubljana.si/)?

2. Ali se lahko poda struktura strani? Kar bi definiralo javni del portala in kateri moduli bodo potrebni (npr. arhiv novic, iskalnik,..)?

3. Pri administraciji portala so omenjeni “obstoječi uporabniki”. Kakšen je njihov vir in ali bo potrebna sinhronizacija z vašim zalednim sistemom? Se lahko poda več informacij?

4. Kakšno podporo je potrebno nuditi, samo gostovanje aplikacije ali tudi uporabniško (npr. kdo bo vpeljal urednike portala)?

ODGOVORI:

Ad. 1. Cgp za Šport Ljubljana je narejen in bo na razpolago.

Ad. 2. V opisu predmeta javnega naročila naročnik opisuje, kaj z naročilom želi doseči. Ponudnikov ne želimo omejevati, ker od njih pričakujemo tudi kreativne rešitve. Od ponudnikov pričakujemo, da specificirajo predloge, ki bodo zagotovili zahtevano funkcionalnost.


Ad. 3. Sinhronizacija z našim zalednim sistemom bo potrebna, ostale informacije bodo na voljo izbranemu ponudniku po podpisu pogodbe in izjave o varovanju podatkov.


Ad. 4. Potrebno bo uvajanje urednikov. Glede podpore uporabnikom naročnik pričakuje, da ta zaradi kakovosti izvedbe aplikacije ne bo potrebna.Oddano: 22.5.2012, 15:51
Spoštovani,

kako pričakujete, da bo projekt izveden v tako kratkem roku, glede na zahtevnost izgradnje funkcionalnosti, ki jih zahevate?

Kaj se zgodi v primeru, da projekt v tako kratkem času ne bo zaključen?

ODGOVOR:

Naročnik ocenjuje, da je projekt možno izvesti v zadanem roku.

V kolikor bo rok prekratek zaradi objektivnih razlogov, bo rok ustrezno podaljšan s sklenitvijo aneksa.Pripravila: Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal javnih naročil RS
.