Dosje javnega naročila JN6486/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN6486/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 20.07.2010
JN6904/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 29.07.2010
JN7042/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 03.08.2010
    JN6486/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 20. 7. 2010
Številka objave: JN6486/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale)
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/7/2102-191682742135392/Razpisna_doku
mentacija_nadzor_-_16_7_2010.(koncna).zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 8. 2010
Čas: 9:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 8. 2010
Čas: 10:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 7. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6904/2010, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 29. 7. 2010
  • JN7042/2010, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 3. 8. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2010   12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo vas, da nam sporočite okvirni rok izvedbe del.


Hvala!

ODGOVOR:
Številka: 430-616/2010-7
Datum: 29.7.2010
Številka JN: 10/210123


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/210123 – »Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale «, številka objave JN6486/2010 z dne 20.7.2010


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

Oddano: 22.7.2010, 15:29
Pozdravljeni,

Pod točko 9. Kadrovske zmogljivosti na strani 8/40 navodil za izdelavo ponudbe je na koncu zapisano : "ki morajo izkazati dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi, vsak iz svojega področja". V tabeli "Seznam kadrov, ki bodo dela vodili" je zapisano vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih.
Prvo vprašanje glede referenc: Ali obdobje v zadnjih treh letih velja le za pridobitev referenc družbe, ki pripravlja ponudbo?
In drugo vprašanje: Ali za kader velja obdobje zadnjih pet let za opravljene referenčne posle.in vsaj eno in ne obvezno dve potrjeni referenci?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Za izpolnjevanje točke 9. Kadrovske zmogljivosti morajo ponudniki predložiti dokazila, v katerih morajo izkazati dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi v zadnjih treh letih, vsak iz svojega področja.
Obrazec – priloga 8 (str. 19/40), kjer je pomotoma zapisano – vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih , kot popravek Razpisne dokumentacije prilagamo in ga ponudniki priložijo v ponudbeni dokumentaciji.

Oddano: 27.7.2010, 11:19
Prosimo vas, da nam sporočite okvirni rok izvedbe del.

Odgovor:
Okvirni rok izvedbe je 180 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS


Datum objave: 05.08.2010   09:29
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/210123 – »Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale «, številka objave JN6486/2010 z dne 20.7.2010


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:Oddano: 30.7.2010, 10:50
1.Naročnik za ponudnika in kader zahteva referenco na cestni infrastrukturi z PLDP>10000 vozil/dan. Refrenca velja za obdobje zadnjih treh let. V kolikor si natančno ogledate javne podatke o štetju prometa in izločite tiste odseke z PLDP> 10000 vozil/dan in od teh še tiste, kjer so se v zadnjih treh letih izvajala gradbena dela, ostane zelo malo referenc za ponudnike. Pozivamo naročnika, da ta diskriminatorni pogoj izloči iz svojih zahtev.
2. Naročnik po nepotrbnem zahteva nekatera potrdila : potrdilo o vpisu v IZS, potrdilo o opravljenem strokovnem izpiti in celo št. potrdila stokovnega izpita. Kdorkoli je vpisan v IZS je v javnem seznamu zbornice (seznam kadra je na internetni strani IZS) v katero se ni mogoče vpisati brez ustrezne izobrazbe in opravljenega strokovnega izpita. Torej bi naročnik lahko samo preveril ali je v ponudbi naveden kader vpisan v IZS .

Odgovor:
1. Naročnik je v letu 2009 izvedel prometno preveritev za priključevanja območja športno rekreacijskega parka Stožice. Območje podrobnejše, tj. mikroskopske obdelave predstavlja območje od Dunajske do Jarške ceste in od severne obvoznice do krožišča Žale. Na tem območju se v letih 2020 in 2030 upošteva, da bo severna obvoznica 4- oziroma 6-pasovna, da bo rekonstruirano krožišče Tomačevo, ureditev nove Štajerske ceste in priključevanje Športnega parka na obodno omrežje.
Iz izvedene prometne preveritve izhajajo ugotovitve, kot so navedene v pogoju referenc.
2. Če morjoo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenej ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila, lahko naročnik od njih zahteva, da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. Naročnik bo dokazila preveril.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS