Dosje javnega naročila JN10194/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Osebni računalniki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10194/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 13.08.2013
JN10774/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 27.08.2013
    JN10194/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Osebni računalniki

Datum objave: 13. 8. 2013
Številka objave: JN10194/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITIH RAČUNALNIKOV IN LCD ZASLONOV
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: NABAVA RAČUNALNIKOV IN LCD ZASLONOV
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30213000 (Osebni računalniki)
30213100 (Prenosni računalniki)
32351200 (Zasloni)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/3034-76805555688682799588/Razpisna
_dokumentacija_-_objava_na_Portalu_JN.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 29. 8. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 29. 8. 2013
Čas: 10:00
Kraj: LJUBLJANA, DALMATINOVA 1
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 8. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10774/2013, Blago: Osebni računalniki; datum objave: 27. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2013   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji zahtevate finančna zavarovanja - bančno garancijo; nikjer pa nismo zasledili kakšno garancijo.
Za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijskem roku?

Hvala lepa

Lp

ODGOVOR:
Odgovor:

Naročnik pri predmetnem javnem naročilu ne zahteva nobene vrste finančnega zavarovanja.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič


Alenka Mihelčič
Višji svetovalec II


Datum objave: 28.08.2013   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehnični dokumentaciji pri procesorju zahtevate Intel Core i5-3470, 2,9 Ghz, 3 ali več MB Predpomnilnika.
Ali vam lahko ponudimo računalnik z procesorjem Intel Core i5-3470T, 2.9 Ghz 3MB Predpomnilnika in ostalo konfiguracijo, ki je enaka razpisni ?

ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi računalnik z procesorjem Intel Core i5-3470T, 2.9 Ghz 3MB predpomnilnika.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Cvetka Erzin
Višji svetovalec III.


Datum objave: 29.08.2013   11:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo 30" LCD zaslon, ki ima deklarirano velikost diagonale 30" (75,6 cm) namesto 30" (76,2 cm) in hkrati ustreza vsem ostalim zahtevam glede velikosti in drugih lastnosti ?

Gre za razliko manj kot 1%, zahteve kot so zapisane pa ustrezajo samo enemu zaslonu na tržišču.

Hvala in LP


ODGOVOR:

Ponudnik lahko ponudi 30" LCD zaslon, ki ima deklarirano velikost diagonale 30" (75,6 cm).

Lep pozdrav

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Cvetka Erzin
Višji svetovalec III.

Datum objave: 29.08.2013   11:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Glede na to, da zahteve za 30" zaslone ustrezajo samo enemu LCD zaslonu na tržišču, me zanima naslednje:

Ali lahko ponudimo zaslon, ki je deklariran kot 30" (76,5 cm) namesto 30" (76,2 cm) hkrati pa ustreza vsem ostalim zahtevam ?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:

Da. Ponudnik lahko ponudi zaslon, ki je deklariran kot 30" (76,5 cm).

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Cvetka Erzin
Višji svetovalec III.

Datum objave: 30.08.2013   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo 30" LCD zaslon, ki je deklariran kot 30" (75,6 cm) namesto 30" (76,2 cm) ustreza pa vsem ostalim tehničnim zahtevam ?

Gre za razliko manjšo od 1%, ki pri uporabi zaslona ni opazna.

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Ponudnik lahko ponudi 30" LCD zaslon, ki ima deklarirano velikost diagonale 30" (75,6 cm).

Lep pozdrav

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Cvetka Erzin
Višji svetovalec III.