Dosje javnega naročila JN4682/2012
Naročnik: CZBO 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN4682/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.05.2012
JN4803/2012 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 08.05.2012
    JN4682/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 4. 5. 2012
Številka objave: JN4682/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CZBO, ŠENTVID PRI STIČNI 44, Kontakt: Nada Sinjur, SI-1296 ŠENTVID PRI STIČNI.
Tel. 01 7887 450. Telefaks 01 7887 470. E-pošta center.zdravljenje.otrok@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.czbo.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe bolnišnične kuhinje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe bolnišnične kuhinje.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.czbo.si
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 25. 5. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 5. 2012
Čas: 11:30
Kraj: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4803/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 8. 5. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2012   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
V ODPRTEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MORA PRETEČI NAJMANJ 40 DNI OD DATUMA POŠILJANJA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA,
(OBJAVA 04.05.2012 ROK ZA SPREJEM PONUDB 23.05.2012) S tem kršite veljavno zakonodajo s tega področja, zato predlagamo, da postopek prekinete in ga pripravite v skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2.

Poleg tega imate na spletni strani objavljeno razpisno dokumentacijo iz leta 2011.
Prosimo, da popravite.

LP

ODGOVOR:

Spoštovani,

Opravičujemo se zaradi neljube napake do katere je prišlo, ker nam je ponagajal tehnični škrat . Sedaj je na spletni strani že objavljena vsa aktualna razpisna dokumentacija, kjer so objavljeni tudi roki za oddajo ponudb v skladu z zakonom in sicer :

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE : 13.6.2012 DO 10:00
ODPIRANJE PONUDB JE : 13.6.2012 OB 11:30

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 07.05.2012   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, kdaj bo na vaši spletni strani obljavljena razpisna dokumentacia, objavo imate iz 9.5.2011.

Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani,


na spletni strani je že objavljena aktualna razpisna dokumetacija.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.05.2012   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Želeli bi se prijaviti na vaš razpis. Pri pregledu razpisnih sklopov smo opazili, da so v skupini splošno prehrambeno blago zajeta tudi živila, ki potrebujejo hlajeni temp.režim.

Lepo vas prosimo, da za omenjene izdelke:

128. Zamrz. zelenjava-za franc. solato 2,5 kg
129. Zamrznejna zelenjava - špinača 2,5 kg
130. Zamrznjen krompir- pomes frites 2,5 kg
131. Zamrznjena cvetača 2,5kg
132. Zamrznjena zelenjava - brokoli 2,5 kg
133. Zamrznjena zelenjava - mešana 2,5 kg
134. Zamrznjena zelenjava -fižol 2,5 kg
135. Zamrznjena zelenjava- korenje 2,5 kg
razpišete ločeni sklop oziroma izdelke priključite k sklopu zamrznjeni izdelki.

Tudi sama dostava omenjenih živil se izvaja ločeno (določila HACCP), zato je smiselno, da so zamrznjeni izdelki v svoji kategoriji, splošno blago pa v svoji.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Glede na predvidene količine nabave smatramo, da ni smiselno še bolj drobiti sklope v manjše enote. Razpis omogoča prijavo skupine dobaviteljev, ki so med seboj povezani z dogovorom.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.05.2012   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija na vaši spletni strani?Najdem le od leta 2011.

lp

ODGOVOR:

Je že.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 08.05.2012   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pravite, da je že objavljena razpisna dokumentacija. Kje? Še vedno se nam kaže razpis 9.5.2011.

ODGOVOR:

Poskusite z osvežitvijo strani.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.05.2012   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
razpisna dokumentacija je kljub osvežitvi vaše spletne strani datirana iz leta 2011. Ali spremenimo podatke ročno, ali boste objavili razpisno dokumentacijo za leto 2012 ?
Hvala za odgovor in pojasnilo.

ODGOVOR:

Spoštovani, prilagamo pravilno povezavo na javni razpis, kjer si lahko ogledate dokumentacijo za razpis 2012. Povezava bo na spletni strani popravljena takoj, ko bo to možno.

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=223685

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.05.2012   12:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
kot samostojni lokalni pridelovalci-kmetija bi Vam želeli ponuditi lokalno integrirano pridelane pridelke.
Žal pa nam razpis tega ne omogoča. Predlagamo, da popravite razpis, da lahko poleg gospodarskih subjektov na razpisu kandidirajo tudi fizične osebe-kmetije z integrirano pridelavo za določeno vrsto sadja oz. zelenjave.
Podobno ima to rešeno Mestna občina Ljubljana za vse razpise (vrtci, šole).

Hvala in lep dan, Matej

ODGOVOR:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno: "Kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali fizicna oseba, ki je registrirana za dejavnost, katera je predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja."
Smatramo, da se na podlagi tega kot fizična oseba-kmet lahko javite na razpis.
Lep pozdrav!

Datum objave: 09.05.2012   13:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
imam dodatno vprašanje glede na prejšnji odgovor.
Ali lahko kot samostojni pridelovalec - kmetija ponudimo samo določen ali več artiklov posameznega sklopa.

Hvala za odgovor in lp

ODGOVOR:
Žal, ne. Ponuditi je potrebno celoten sklop. Naj opozorimo, da imate lahko sklenjen sporazum z drugimi ponudniki za artikle, ki jih sami ne morete ponuditi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.06.2012   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas, če se bo kupovalo integrirano zelenjavo v skladu s sezonsko ponudbo, ker bi radi ponudili integrirano zelenjavo slovenskega porekla, kar pomeni, da ne bi bilo mogoče zagotavljati vse artikle čez celo leto.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

če pogledate razpisno dokumentacijo, je pri zahtevah naročnika po posameznih sklopih pod sklopom 6. opisano, da se zahteva sezonska zelenjava iz integrirane pridelave.
TOREJ - DA, kupovalo se bo sezonsko.

V pričakovanju ponudbe Vas lepo pozdravljamo.