Dosje javnega naročila JN5974/2013
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Oprema posameznika
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5974/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 20.05.2013
JN6731/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 04.06.2013
    JN5974/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Oprema posameznika

Datum objave: 20. 5. 2013
Številka objave: JN5974/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: javna_narocila@mors.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14715225. Telefaks +386 14711730. E-pošta bogdan.zupan@mors.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli drugi državni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Obramba
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 60/2013-PZPS , NAKUP ZAŠČITNO REŠEVALNE OBLEKE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Obvozna cesta b.š., Ljubljana - Šentvid
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: NAROČA SE ZAŠČITNO REŠEVALNA OBLEKA ZA PRIPADNIKE ENOT CZ
Naročilo se nanaša na nakup v dveh sklopih in sicer:
1. sklop: Obleka za reševanje na vodi in iz vode
2. sklop: Obleka zaščitno reševalna
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35810000 (Oprema posameznika)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/10586-213244210991040/RD_60-_2013-
PZP_Nakup_zascitno_resevalne_oblekeS[1].zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 6. 2013
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 12. 6. 2013
Čas: 9:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 3. 6. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6731/2013, Blago: Oprema posameznika; datum objave: 4. 6. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2013   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vsled kratkega roka predložitve ponudbe IN VZORCA, vas prosimo za podaljšanje roka predložitve ponudb za 14 dni-v tem času bomo prejeli za vas narejen vzorec,ki je kot vemo zelo drag in ga nimamo kaj rabiti,razen za vaš razpis.hvala lepa.

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb do vključno 26.6.2013 do 12:00 ure. Odpiranje ponudb bo 27.6.2013 ob 11:00 uri.

Datum objave: 18.06.2013   15:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI.

KAKŠEN JE PODALJŠANI ROK PRIJAVE NA RAZPIS.

LP PRO-ZIR D.O.O.

LP DARKO

041 622 519

ODGOVOR:
Naročnik je podaljšal rok za predložitev ponudb do vključno 26.6.2013 do 12:00. Odpiranje ponudb 27.6.2013 ob 11:00 uri.