Dosje javnega naročila JN11450/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Defibrilator
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN11450/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 11.09.2013
JN11920/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 20.09.2013
JN580/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 15.01.2014
    JN11450/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Defibrilator

Datum objave: 11. 9. 2013
Številka objave: JN11450/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 001, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup in montaža defibrilatorjev, omaric in označb.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup in montaža defibrilatorjev, omaric in označb.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33182100 (Defibrilator)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 15 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/9/2104-8310185257898598099/Razpisna_
dokumentacija_(k).zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 9. 2013
Čas: 09:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 9. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 9. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 9. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11920/2013, Blago: Defibrilator; datum objave: 20. 9. 2013
  • JN580/2014, Blago: Defibrilator; datum objave: 15. 1. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2013   12:25
Številka: 430-602/2013-5
Oznaka JN: 7560-13/200048
Datum: 16. 9. 2013


Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup in montažo defibrilatorjev, omaric in označb, JN 13/200048, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 11450/2013) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovana komisija.
V razpisni dokumentaciji navajate dobavni rok in montažo opreme najkasneje v 15 dneh od začetka veljavnosti pogodbe. Kdorkoli se ukvarja s prodajo in montažo te opreme ve da to ni mogoče. Minimalni roki za dobavo opreme so vsaj 30 dni. In za montažo vse opreme vsaj 7 do 10 dni, v primeru, da je elektrika za napajanje omaric povsod pripravljena točno na mestu kjer bodo omarice, vse ostale dodatne napeljave še podaljšajo čas montaže.

Vprašanje 1: Ali se strinjate da se rok dobave podaljša na vsaj na 30 dni oz. čas montaže na vsaj razumnih 10 dni.
Vprašanje 2: Za namen kalkulacije rabimo informacijo, ali bo bodo priključki za električno energijo pripravljeni za mestu kjer bodo omarice oziroma kakšna je povprečna razdalja do izvorov energije?
Hvala za odgovor.
Odgovor:
Naročnik lahko podaljša rok dobave in montaže na največ 30 dni.
Z izbranim dobaviteljem defibrilatorjev bo opravljen ogled lokacij in določene mikrolokacije namestitve aparatov.
Priključki za električno napeljavo niso pripravljeni.

2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
kot po navadi se zahteve v javnih naročilih navezujejo na enega izmed modelov defibrilatorjev na trgu. Tudi tokrat vse kaže, da popolnoma ustreza samo model G3 proizvajalca Cardiac Science oz. so minimalne zahteve pripravljene tako, da ta model ustreza.
Ker se nam zdi smotrno, da bi ponudili možnost tudi drugim ponudnikom, sprašujemo naslednje:
Ali se lahko ponudi kot ustrezen defibrilator, aparat z naslednjimi karakteristikami:

Skladnost z ERC smernicami
- Avdio opozarjanje: glasovna navodila v slovenskem jeziku
- Protokol za uporabo na otrocih
- Avtomatično samopreverjanje sistema
- Tedensko samopreverjanje programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov, intervalna oblika parcialne šok-energije napolnjene do 2J in izpraznjenje
- Mesečno samopreverjanje programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov, intervalna oblika parcialne šok-energije napolnjene do konca in izpraznjenje
- Statusni indikator in zvočni signal, ki opozarja, če sistem ne izpolnjuje pravilnih parametrov oz izpraznjenost baterij
- IrDa port (Infra rdeči - IR port) za brezžično komunikacijo z osebnim računalnikom
- Interni pomnilnik (50 min posnetih dogodkov) – možnost nastavitve avdio snemanja
- Garancija na aparat 7 let
- Garancija na baterijo 5 let
- Vodotesno ohišje (vodotesno na vodne kapljice), odporno na udarce IP55.

- Možna je tudi programska nastavitev dnevnega samopreverjanja programske opreme, elektrod, elektronskih sklopov. Vendar je zaradi varčevanje energije in s tem podaljšanja življenjske dobe baterij na vsaj 5 let, ta funkcija izključena. Oziroma se funkcija vključi na željo uporabnika, vendar to skrajša delovanje baterij na 3 leta.
Ima pa defibrilator tudi veliko prednost pred ostalimi saj omogoča spremljanja globine in hitrosti zunanje masaže srca.

Dodatno vprašanje:
Glede na to da je potrebno zagotoviti brezplačne preglede enkrat letno za 7 let sprašujemo ali je potrebno zagotoviti tudi brezplačni potrošni material (baterije in elektrode) za ta čas?
Hvala.
Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi katerikoli aparat, le ta pa mora ustrezati zahtevam navedenim s strani naročnika. Aparat z navedenimi karakteristikami tudi ustreza zahtevam naročnika.
Brezplačnega potrošnega materiala ne bo potrebno zagotavljati.

3. Vprašanje:
Glede na to da ste postavili zelo kratek čas za pojasnila in kratek čas za oddajo ponudbe, bi želeli da podaljšate vsaj rok dobave in montaže na 45 - 60 dni, ker skoraj zagotovo nobeden od slovenskih distributerjev nima 30 defibrilatorjev na zalogi, oziroma če ni bil prej seznanjen z naročilom.
Sprašujemo pa tudi ali pravilno razumemo da je potrebno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku oddati v kolikor bo ponudnik izbran. Poleg ponudbe ni potrebno oddajati zavarovanj.
Lep pozdrav
Odgovor:
Naročnik lahko podaljša rok dobave in montaže na največ 30 dni.
Ponudbi ni potrebno priložiti nobenega zavarovanja. Bo pa moral izbrani ponudnik predložiti v razpisni dokumentaciji zahtevane bančne garancije za ustrezna zavarovanja.

4. Vprašanje:
Smo ponudnik defibrilatorjev in omaric in imamo predlog in vprašanje glede montaže omaric.
Predlagamo da se čas dobave in montaže podaljša na vsaj 45 dni, ker časovno dobava in montaža kot jo navajate ni možna.
Vprašanje pa se nanaša na montažo omaric za zunanjo uporabo. Kako je s priključitvijo na omrežno napetost ali bodo zagotovljene priključitve točno na mestu kjer bodo montirane omarice, ali bo potrebno opravljati dodatne napeljave.
Hvala, LP
Odgovor:
Naročnik lahko podaljša rok dobave in montaže na največ 30 dni. Z izbranim dobaviteljem defibrilatorjev bo opravljen ogled lokacij in določene mikrolokacije namestitve aparatov
Priključki za električno napeljavo niso pripravljeni.

5. vprašanje:
Smo eden izmed treh ponudnikov defibrilatorjev v Sloveniji, katerih defibrilatorji oz. v povezi z dodatnimi z pripomočki zagotavljamo nadzor masaže prsnega koša (globino masaž in frekvenco). V kolikor se boste posvetovali z strokovnjaki, vam bodo prav gotovo zagotovili, da je kvalitetna in pravilno izvedena masaža (po ERC smernicah) poleg defibrilacije, ključnega pomena pri uspešni reanimaciji. Glede na to, da opravljate nakup za vsaj naslednjih 10 let, smo mnenja, da bi morali slediti trendom, ki potrjujejo da se je uspešnost reanimacij z uporabo omenjenih pripomočkov, ki dajejo vizualna in glasovna navodila izvajalcu, veliko izboljšala. Prednost je tudi ta da omenjene funkcije ne vplivajo na samo ceno defibrilatorja.
Sprašujemo torej: ali se strinjate, da je potrebno ponuditi defibrilator, ki zagotavlja eno od funkcij za nadzor masaže in v povratni smeri daje vizualna in glasovna navodila izvajalcu, kako uspešno in kvaliteno izvesti masažo srca?
Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi katerikoli aparat, le ta pa mora ustrezati zahtevam navedenim s strani naročnika.

6. Vprašanje:
V Prilogi C/2: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti piše, v prvem odstavku, da je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
Vprašanje je: ali smatrate pod nadomestne dele tudi menjavo neuporabljenih elektrod in baterije po 4 letih garancije, oziroma, ko poteče rok uporabnosti in ali smatrate zamenjavo tudi uporabljenih elektrod in baterije?
Odgovor:
Neuporabljenih elektrod ne bo potrebno zamenjati.

7. Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, na strani 9 pod točki 1. DEFIBRILATOR - Tehnične zahteve naročnika, v zvezi z zahtevo po indikatorju stanja baterije:
Defibrilator, ki je močno prisoten na svetovnem in slovenskem trgu in ga želimo ponuditi, ima svetlobni in zvočni indikator. Svetlobni v obliki zelene ali rdeče utripajoče lučke, zvočni pa v obliki opozorila, ko je na razpolago še 10 električnih sunkov. Ali nam lahko potrdite ustreznost takšnega indikatorja.
Odgovor:
Naveden indikator je ustrezen.

8. Vprašanje:
V tehničnih zahtevah za omarice imate navedeno zahtevo »Izjava o skladnosti omarice«.
Sprašujemo: s katero direktivo ES ali standardom mora biti omarica skladna?

Odgovor:
Omarica mora biti izdelana po mednarodnih smernicah ILCOR in v skladu z ISO 3864 standardom.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer
Datum objave: 23.09.2013   15:01
Številka: 430-602/2013-10
Oznaka JN: 7560-13/200048
Datum: 23. 9. 2013


Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup in montažo defibrilatorjev, omaric in označb, JN 13/200048, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN 11450/2013) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Zahvaljujemo se vam za podaljšanje končnega roka, izkoriščamo priložnost za naslednja vprašanja:
Naročnik v tehničnih zahtevah za zunanje omarice navaja "ogrevanje oziroma hlajenje omarice v kolikor to predpisuje proizvajalec defibrilatorja".
Ker večina naprav (preverili smo tehnične specifikacije vseh v Sloveniji prisotnih modelov) navajajo samo operacijsko območje delovanja 0-50 st. C, je logično, da vsi aparati potrebujejo ogrevano omarico. Nikjer nismo zasledili eksplicitno zahtevo proizvajalca po ogrevani omarici, zato se lahko ponudniki to zahtevo razlagajo po svoje. V praksi so pri nas ogrevane omarice, tudi pri zunanji namestitvi redkost. Ogrevane omarice so občutno dražje in zahtevajo priklop na električno omrežje. Lahko se zgoditi, da bo določen ponudnik podal izjavo, da za ponujeni aparat ni podana zahteva proizvajalca po ogrevani omarici in bo ponudil običajno omarico. Takšen ponudnik bo cenovno ugodnejši, hkrati pa se izogne kasnejšim problemom in stroškom pri priklopu na električno omrežje.
V izogib nejasnostim in zapletom v postopkih izbire in izpolnitve pogodbenih obveznosti prosimo, da se jasno opredelite glede naslednjih vprašanj:
1. Ali mora imeti zunanja omarica vgrajen sistem ogrevanja?
2. Ali naročnik zagotavlja električni priključek na izbranem mestu montaže zunanje omarice, v kolikor je najbližji primeren električni vodnik oddaljen več kot 5 m?

Odgovor:

1.Da.

2. Naročnik bo zagotovil električni priključek za priklop na električno omrežje ne glede na oddaljenost od vira energije na podlagi ogleda vseh mikrolokacij z izbranim izvajalcem in določitvi najprimernejšega mesta za postavitev AED.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer