Dosje javnega naročila JN13115/2012
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Obvezilni material
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN13115/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.12.2012
    JN13115/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Obvezilni material

Datum objave: 4. 12. 2012
Številka objave: JN13115/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup sanitetnega in RTG materiala
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup sanitetnega in RTG materiala, po sklopih, za obdobje enega leta
Sklop 1 Sanitetni material
Sklop 2 RTG material
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33141110 (Obvezilni material)
33110000 (Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/3213-107619681470976/SanitetniInR
TGMaterial.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.500,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Plačilni rok: 30 dni
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano pogodba
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 17. 12. 2012
Čas: 9:30
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: Drugi: slovenski
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 17. 3. 2013
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 12. 2012
Čas: 12:30
Kraj: Zdravstveni dom Velenje, sejna soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 12. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2012   08:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na določila RD sprašujemo, če si pravilno tolmačimo vaša določila:
O.S. boste podpisali s 3 ponudniki, ki bodo imeli najnižjo vrednost 100% ponujenega sklopa in med njimi boste odpirali konkurenco po enem letu. Ali to pomeni, da boste O.S. podpisali s tremi ponudniki, pogodbo za prvo leto pa samo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo vrednost posameznega sklopa?

ODGOVOR:
Pogodba oz. okvirni sporazum se sklene za obdobje enega leta, s tremi ponudniki, ki bodo ponudili najnižjo vrednost za sklop.
Naročnik bo posamezne artikle kupoval pri tistemu ponudniku, ki bo ponudil blago ustrezne kvalitete po najnižji ceni.

Datum objave: 07.12.2012   08:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila:
-zap. št. 18-20: ali lahko ponudimo netkane komprese, 6-slojne v sestavi: 67% viskoza in 33% poliester.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko ponudijo netalkane komprese, 6-slojne v sestavi 67% viskoza in 33% poliester, s tem da bomo pred dokončno odličitvijo
opravili testiranje ponujenega blaga.

Datum objave: 07.12.2012   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali lahko pri fiksnirnih mrežicah (zap. št. 37,38,55) ponudimo mrežice, ki ustrezajo opisu dolžine 50M in preračunamo ceno na 25M?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 07.12.2012   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali lahko pri fiksnirnih mrežicah (zap. št. 37,38,55) ponudimo mrežice, ki ustrezajo opisu dolžine 50M in preračunamo ceno na 25M?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 07.12.2012   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo v sklopu 2 vse artikle ponuditi od istega proizvajalca KODAK? Artikel z naročnikovo šifro 04008 namreč ni v prodajnem programu KODAKA. Prosimo za izločitev tega artikla iz sklopa.

ODGOVOR:
Artikel pod zaporedno št. 9 z šifro 04008 lahko ponudite od drugega proizvajalca. Artikla ne bomo izločili iz sklopa.

Datum objave: 10.12.2012   10:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Sklop 1, šifra 03338, zap. št. 5: OPERACIJSKA SET PODLOGA, DIMENZIJE 90 X 90 CM
Ali lahko ponudimo dimenzijo 75x90cm?
Ali moramo ponuditi sterilen artikel ?

2. Sklop 1, šifra 00607, zap. št. 9: STERILEN OBLIŽ ZA PRITRJEVANJE I.V. KANIL IZ NETKANEGA MATERIALA IN DODATNO PODLOŽENE BLAZINICE, 6 X 9 CM
Ali naročnik dopušča odstopanje v dolžino za 1 cm?

3. Sklop 1, šifra 00643, zap. št. 32: TAMPON IZ NETKANE VLAKNOVINE ŠT. 3 S SILIK. GUMICO IN KONTRASTNO NITKO( 70% VISKOZA, 30% POLIESTER)
Ali naročnik dopušča odstopanje v sestavi za 3%, torej 67-70% viskoze in 30-33% poliestra?

4. Sklop 1, šifra 00612, zap.št.13: GAZA BELJENA, 20 NITNA, HIDROFILNA, IZ 100 % BOMBAŽA, 80 CM X 100 M, NESTERILNA, V ROLI
Naročnika prosimo, da preveri količino, saj se nam zdi prevelika, ker zahteva pakiranje v 100m roli.


ODGOVOR:
1. Ponudnik mora ponuditi STERILNO oprercijsko podlago velikosti 90 x 90 cm.

2. Ni možno odstopanje za 1 cm.

3. Ni možno odstopanje od navedenega v opisu.

4. Količine navedene v razpisu so pravilne.

Datum objave: 11.12.2012   08:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo vas za dodatna pojasnila:
- ali dopuščate minimalno odstopanje +/- 1 cm pri obližih: zap št.: 40, 46, 48, 52, 54?
- prosimo za podrobnejšo obrazložitev artikla pod zap. št. 21 in 49-kaj ste do sedaj uporabljali?
- ali dopuščate odstopanje +/- 1 mm pri artiklih pod zap. št. 3 in 7?
- ali lahko ponudimo samosprijemljive povoje dolžine 4,5 m (zap. št. 60)

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
- Odstoanaje ni možno
- Podrobnejše obrazložiteve ne moremo podati, želeni artikel je npr. levkoplast.
- Odstopanje ni možmo.
- Lahko ponudite drugačno dolžino s tem, da preračunate ceno na zahtevano velikost.

Datum objave: 11.12.2012   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to, da ne dopuščate odstopanj na obližih za +/-1 cm, kot to dopustijo tudi bolnišnice in drugi javni zavodi, vas prosimo za strokovno utemeljitev, kako 1 cm obliža npr. vpliva na slabše celjenje rane? S takšnimi zahtevami omejujete konkurenčnost med ponudniki in preferirate enega proizvajalca. Ali nam lahko predstavite farmaekonomsko študijo, ki utemeljuje vpliv odstopanja +/- 1cm na vse obloge- tako tradicionalne kot tudi sodobne. Koneckoncev ocenjujete kvaliteto izdelka na celjenje ran in ne vpliv velikosti na zdravljenje.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Interesent ve, da takšna studija za enkrat ne obstaja, ter da velikost ponujenih obližev nima vpliva na potek zdravljenja.
V opis blaga smo vpisali velikost izdelka, ki ga trenutno uporbaljamo in smo s kvaliteto in rezultati zdravljenja zadovoljnji.
Na vaše inzistiranje bomo pri obližih dovolili odsopanje +/- 1 cm. Zahtevamo pa, da ponudnik natančno navede velikost ponujenega artikla, ceno za ponujeni artikel, ter to ceno preračuna na zatevano pakiranje.