Dosje javnega naročila JN13473/2012
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Blago: Reševalna vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN13473/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 13.12.2012
JN3095/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 18.03.2013
    JN13473/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Reševalna vozila

Datum objave: 13. 12. 2012
Številka objave: JN13473/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Zdravje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup urgentnega vozila - 1 kos
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup urgentnega vozila - 1 kos
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34114110 (Reševalna vozila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 210 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/3213-168432308014368/JN__RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_URGENTNO_VOZILO.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.500,00 EUR.
Izkava izdajatelja finančnega zavarovanja, da bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in izjava izdajatelja finančnega zavarovanja, da bo izdal finančno zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Plačilno rok 30 dni.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogodba.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedene v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena cena. Pondeniranje: 95
2. Dobavni rok. Pondeniranje: 5
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 4. 1. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 4. 4. 2013
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 4. 1. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Sejna soba ZD Velenje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 28. 12. 2012
Čas: 13:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3095/2013, Blago: Reševalna vozila; datum objave: 18. 3. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.12.2012   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

ker je za uspešno in korektno pripravo ponudbe na objavljeno javno naročilo potrebno pridobiti precej dokumentov iz javnih inšitucij in ker je bil razpis z razmeroma kratkim rokom oddaje ponudbe bil razpisan v veliki meri med božičnimi in novoletnimi prazniki kar jv precejšnji meri onemogoča pripravo ponudbe prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 5 dlovenih dni.

V upanju na razumevanje objektivnih težav, ki so nastali zaradi praznikov vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb ne bomo podaljšali, ostane nesspremenjen

Datum objave: 28.12.2012   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
za ustrezni izračun ponudbene cene v katero je vključeno tudi preventivno vzdrževanje izven garancijske dobe ter brezplačno servisiranje osnovnega vozila je potrebno s strani naročnika podati naslednje podatke:

1. predvideno število prevoženih kilometrov na leto v obdobju dveh let ( garancija )
2. predvideno število prevoženih kilometrov na leto za obdobje pet let ( izven garancije )
3.za katero kategorijo rezervnih delov je potrebno podati cenik v ponudbi

ODGOVOR:


Datum objave: 28.12.2012   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
za ustrezni izračun ponudbene cene v katero je vključeno tudi preventivno vzdrževanje izven garancijske dobe ter brezplačno servisiranje osnovnega vozila je potrebno s strani naročnika podati naslednje podatke:

1. predvideno število prevoženih kilometrov na leto v obdobju dveh let ( garancija )
2. predvideno število prevoženih kilometrov na leto za obdobje pet let ( izven garancije )
3.za katero kategorijo rezervnih delov je potrebno podati cenik v ponudbi

ODGOVOR:
Predvideno število prevoženih kilometrov za eno leto je cca 30.500 v obdboju dveh let je cca 61.000.
Predvideno število kilometrovv obdobju petih let je cca 153.000.
Priloložiti je potrebno cenik za avtomobilske rezervne dele, ki so dražji od 200,00 EUR brez DDV.