Dosje javnega naročila JN2709/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN2709/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 08.03.2013
    JN2709/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Pripravljalna dela na gradbiščih

Datum objave: 8. 3. 2013
Številka objave: JN2709/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba rušitve objekta Cesta na Brdo 105b (Konex, SCT)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba rušitve objekta Cesta na Brdo 105b (Konex, SCT)
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45110000 (Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela)
45111000 (Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 21 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/2102-282560925800448/Razpisna_doku
mentacija_-_rusenje_-_7_3_2013_-_KONCNA_.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi ne.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 3. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 20. 3. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 3. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2013   15:55
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 14.03.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima me, kaj je "Dokazilo o registraciji za vgradnjo plinskih naprav" in če je to dokazilo potrebno tako za odgovornega vodja del kot njegovega namestinika?

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Dokazilo o registraciji za vgradnjo plinskih napeljav se nanaša na podjetje.

Datum objave: 14.03.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisnih pogojih piše, da je potrebno ponudbo oddati tudi na CD v Excel formatu, vendar je popis del dostopen samo v .pdf formatu. Zanima me, kje lahko dobimo popis v Excel formatu?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Popisi niso na voljo v Excel formatu, zato jih ni potrebno oddati na CD! Popise ponudnik odda izpolnjene v tiskani obliki!

Datum objave: 14.03.2013   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevano referenco v smislu zahtevane velikosti, saj smo podjetje, usposobljeno za rušitvena dela in imamo mnogo referenc iz področja rušitev za objekte, ki so po tlorisni velikosti nekoliko manjši, večji pa po velikosti in posledično zahtevnejši za odstranitve. Menimo, da smo s takšnimi referencami prav tako usposobljeni zadostiti vašim zahtevam, hvala vnaprej.

ODGOVOR:
Zahteve naročnika glede odstranitve referenčnih objektov ostajajo nespemenjene.

Datum objave: 14.03.2013   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PROSIMO ODGOVOR GLEDE REFERENC, HVALA

ODGOVOR:
Zahteve naročnika glede odstranitve referenčnih objektov ostajajo nespemenjene.