Dosje javnega naročila JN3795/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEŽICA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3795/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 04.04.2013
    JN3795/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 4. 4. 2013
Številka objave: JN3795/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEŽICA, Ježica 11, Kontakt: Ježica 11, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 41754425. Telefaks +386 15140412. E-pošta pavel.zatler@avp.si.
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Drugo (prosimo, navedite): gasilstvo.
Drugo (prosimo, navedite): gasilstvo
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP NOVEGA ORODNEGA VOZILA ZA REŠEVANJE IZ VIŠIN IN GLOBIN.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: NAKUP NOVEGA ORODNEGA VOZILA ZA REŠEVANJE IZ VIŠIN IN GLOBIN.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 4. 4. 2013, Zakljucek 31. 10. 2013.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/12551-83470441273056/razpisna_doku
mentacija_PGD_Jezica_3_4_2013.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižja(-e) raven(-ni) zahtev, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
PO RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. CENA. Pondeniranje: 60
2. GARANCIJSKI ROK. Pondeniranje: 40
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 17. 4. 2013
Čas: 17:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 4. 2013
Čas: 18:00
Kraj: PGD JEŽICA, SEJNA SOBA,
JEŽICA 11,
1000 LJUBLJANA.
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 4. 2013
Čas: 18:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2013   08:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je glede referenčnih poslov navedeno naslednje:
"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri (3) primerljive posle (GVV-1) (izdelana vozila po tipizaciji GZS), kot jih prevzema v ponudbi. Vsak referenčni posel mora biti vsaj 80% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV."

Ali se lahko upoštevajo kot primerljivi posli tudi posli, ki jih je izvedel nadgraditelj oz. proizvajalec gasilskih vozil, ki ga ponudnik zastopa?

ODGOVOR:

Odgovor:
Iz navodil razpisne dokumentacije točka 3.1 izhaja:
" Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti."


3.1.4 Reference
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri (3) primerljive posle (GVV-1) (izdelana vozila po tipizaciji GZS), kot jih prevzema v ponudbi. Vsak referenčni posel mora biti vsaj 80% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Obrazec št. 9 - Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.