Dosje javnega naročila JN3898/2013
Naročnik: Kinodvor 
Blago: Kinematografski projektorji
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3898/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 05.04.2013
    JN3898/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Kinematografski projektorji

Datum objave: 5. 4. 2013
Številka objave: JN3898/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Rekreacija, kultura in religija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in izvedba testa prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor, ki zajema:

1. Digitalni kino projektor s pripadajočimi lečami,
2. Digitalni kino strežnik in IMB,
3. Digitalni zvočni procesor,
4. Transportne škatle za izbrano opremo,
5. Izobraževanje za delo z opremo,
6. Brezprekinitveno napajanje – UPS,
7. Električna omarica 32A.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 38652000 (Kinematografski projektorji)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v dnevih: 45 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/2104-17403256126272/Razpisna_dokum
entacija_(k).zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva bančna garancija za resnost ponudbe v vipini 5.000,00 EUR
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 22. 4. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 22. 4. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 4. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2013   12:35
Številka: 430-252/2013-7
Oznaka JN: 13/600012
Datum: 11. 4. 2013

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3898/2013) prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Spoštovani!

Glede Vašega razpisa »Dobava prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor« imamo eno vprašanje.

Zahtevani sta dve referenci:

12. Reference
Ponudniki morajo predložiti vsaj 2 pisni strokovni priporočili, ki se nanašajo na dobavo in montažo elektronske opreme za kinematografsko reprodukcijo v primerljivih objektih (npr. kulturnih, izobraževalnih ustanovah, knjižnice, ipd.).
Priporočila se morajo nanašati za obdobje zadnjih treh let.

Gre lahko tudi za reference izobraževalne ustanove za projektorje nižje svetilnosti kot je Vaša zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Na zadnje smo montirali 2 x 5000 Ansi lumenski projektor za namen oglaševanja v avtobusni postaji Maribor in montirali interaktivne projektorje npr. v gimnaziji Maribor, podjetju JUB, video produkcijskemu studiu v tujini...
Veliko projektorjev pa smo le prodali brez montaže.

Morajo biti torej reference izključno iz izobraževalnih ustanov? Veljajo tudi reference za montažo in prodajo običajnih projektorjev (npr. za izobraževanja ali hišni kino) ali je zahtevana referenca izključno za montažo in prodajo kinematografskega profesionalnega projektorja za kinodvorane?

Odgovor:
Ni nujno, da so reference samo iz izobraževalnih ustanov, lahko so tudi kulturne ustanove, knjižnice in podobno.
Zahtevajo se reference za dobavo kinematografskih projektorjev za digitalno predvajanje, torej profesionalnih projektorjev namenjenih predvajanju DCP vsebin (v 2k ali 4k ločljivosti in primernem barvnem spektru). Svetilnost dobavljenih projektorjev ni pomembna.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 11.04.2013   12:36
Številka: 430-252/2013-7
Oznaka JN: 13/600012
Datum: 11. 4. 2013

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3898/2013) prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Spoštovani!

Glede Vašega razpisa »Dobava prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor« imamo eno vprašanje.

Zahtevani sta dve referenci:

12. Reference
Ponudniki morajo predložiti vsaj 2 pisni strokovni priporočili, ki se nanašajo na dobavo in montažo elektronske opreme za kinematografsko reprodukcijo v primerljivih objektih (npr. kulturnih, izobraževalnih ustanovah, knjižnice, ipd.).
Priporočila se morajo nanašati za obdobje zadnjih treh let.

Gre lahko tudi za reference izobraževalne ustanove za projektorje nižje svetilnosti kot je Vaša zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Na zadnje smo montirali 2 x 5000 Ansi lumenski projektor za namen oglaševanja v avtobusni postaji Maribor in montirali interaktivne projektorje npr. v gimnaziji Maribor, podjetju JUB, video produkcijskemu studiu v tujini...
Veliko projektorjev pa smo le prodali brez montaže.

Morajo biti torej reference izključno iz izobraževalnih ustanov? Veljajo tudi reference za montažo in prodajo običajnih projektorjev (npr. za izobraževanja ali hišni kino) ali je zahtevana referenca izključno za montažo in prodajo kinematografskega profesionalnega projektorja za kinodvorane?

Odgovor:
Ni nujno, da so reference samo iz izobraževalnih ustanov, lahko so tudi kulturne ustanove, knjižnice in podobno.
Zahtevajo se reference za dobavo kinematografskih projektorjev za digitalno predvajanje, torej profesionalnih projektorjev namenjenih predvajanju DCP vsebin (v 2k ali 4k ločljivosti in primernem barvnem spektru). Svetilnost dobavljenih projektorjev ni pomembna.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 15.04.2013   15:15
Številka: 430-252/2013-9
Oznaka JN: 13/600012
Datum: 15. 4. 2013

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za nakup prenosne projekcijske opreme za digitalno kinematografsko reprodukcijo za Javni zavod Kinodvor, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3898/2013) prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za odgovor.
Glede na Vaš odgovor glede referenc, se na Vaš razpis potem takem lahko prijavi le eno podjetje v Sloveniji. Le to dobiva vse te podobne razpise brez konkurence in po zelo visokih prodajnih cenah. Druga podjetja zaradi zahtev po takšnih referencah nimamo možnosti prijave, čeprav smo prepričani, da Vam lahko implementiramo celoten sistem po ugodnejši ceni in brez kakršnih koli težav, saj se s podobnimi montažami ukvarjamo že deseto leto. Lojalna konkurenca pri Vašem razpisu je torej onemogočena.
Žal se na Vaš razpis zaradi takšnih zahtev ne moremo prijaviti.

Odgovor:
Po naših podatkih se v Sloveniji na podobne razpise (z običajno težjimi pogoji) javlja 3 do 5 podjetij.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer