Dosje javnega naročila JN14091/2011
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN14091/2011 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 08.12.2011
JN14365/2011 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 16.12.2011
    JN14091/2011 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Različna oprema in potrebščine za pisarne

Datum objave: 8. 12. 2011
Številka objave: JN14091/2011


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Stanislav Dragar, SI-3320 VELENJE.
Tel. 038968280. Telefaks 038968240. E-pošta stanislav.dragar@guest.arnes.si.
Internetni naslovi: http://www.scv.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava pisarniškega materiala
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava pisarniškega materiala na podlagi sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 3 let
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30190000 (Različna oprema in potrebščine za pisarne)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.scv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=825%3Aaktualna-ja
vna-naroila&catid=84%3Ajavna-naroila-2011&Itemid=100165&lang=sl

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: ne.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 21. 12. 2011
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 21. 12. 2011
Čas: 13:00
Kraj: ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje - Sejna soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Ne.
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 12. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN14365/2011, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne; datum objave: 16. 12. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2011   10:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
smo uspešno novoustanovljeno podjetje, s poslovanjem smo pričeli v letošnjem letu . Zanima nas če lahko priložimo reference samo za leto 2011?
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR:
Spoštovani,
Naročnik v 4.4 točki razpisne dokumentacije zahteva, da mora ponudnik predložiti spisek vsaj 5 različnih referenc za posamezni sklop v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila, to pomeni, da lahko ponudnik za posamezni sklop predloži tudi 5 različnih referenc samo iz leta 2011.
Lep pozdrav!


Datum objave: 13.12.2011   10:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Imamo vprašenje glede referenc; Ali lahko kot ustrezno dokazilo priložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih pridobili za potrebe drugih razpisov?

In še dodatno vprašanje v primeru, če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen; Ali ta referenčna potrdila lahko vsebujejo skupne podatke za leta 2009, 2010 in 2011 oz. skupni znesek dobavljenega materiala v tem obdobju (in ne ločeno po sklopih)?

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani!
Ponudnik mora predložiti kot dokazilo seznam referenčnih del, skupaj z referenčnimi potrdili na obrazcih, ki so priloženi naročnikovi razpisni dokumentaciji (OBR-5a).
Reference morajo biti ločene po sklopih.
Lep pozdrav!


Datum objave: 13.12.2011   10:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za dodatna pojasnila vezano na obrazec 5 in 5a - referenčno potrdilo: navajate, da je potrebno obrazca izpolniti za vsak sklop posebej. Če imamo naročnika, ki bi nam potrdil referenco za dva ali tri sklope skupaj, ali lahko izpolnimo referenco v enem izvodu, kjer dopišemo, na katere sklope se referenca nanaša in vrednost posameznega sklopa?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Spoštovani,
odgovor je DA, vendar mora biti iz potrjenih referenc (referenčno potrdilo, OBR-5a) jasno razvidno, v kolikšnem znesku se potrjuje referenca ločeno za vsak posamezni sklop, na katerega ponudnik kandidira.
Lep pozdrav!


Datum objave: 13.12.2011   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni.

28. Toner MIN PP8 za MINOLTA Page Pro 8 razvijalna enota


ali želite toner ali razvijano enoto?

lp

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik v specifikaciji zahteva MIN PP8 za Minolto Page pro 8 razvijalno enoto.
Lep pozdrav!

Datum objave: 15.12.2011   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovanu,

Vprašanje;

Artikle v specifikaciji je potrebno ponuditi za celoten sklop, vendar nas vseeno zanima
ali se bo naročilo oddalo za celoten posamezni sklop ali za posamezne artikle v sklopu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani!

Naročnik bo izbral tri najugodnejše ponudnike, glede na uspešnost v okviru razpisanega merila po vrstnem redu na podlagi ponudb in sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let brez ponovnega odpiranja konkurence.
Naročnik bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročal artikle pri tistem dobavitelju, ki bo nudil nižje cene posameznega artikla iz ponudbenega predračuna.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.12.2011   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni tabeli imate Cena brez DDV in Cena z DDV zaokroženo na dve decimalki. Ali vam lahko cene na enoto zaokrožimo ceno na enoto na štiri decimalke, zaradi cen kuvert, obrazcev....Vrednosti brez DDV in Vrednost z DDV pa na dve decimalki.

HvalaODGOVOR:
Spoštovani,

cene artiklov na enoto lahko zaokrožite na štiri decimalke, vrednosti z DDV in brez DDV pa naj bodo zaokrožene na dve decimalki.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.12.2011   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop B: TONERJI IN KARTUŠE
Navedli ste, da želite originalne tonerje in kartuše. Ali želite originalne tonerje in kartuše proizvajalcev strojne opreme (HP, Epson...) Ali želite originalne tonerje proizvajalcev strojne opreme?
Zap.št. 25 Toner HP 92274A za HP LaserJet 4L, 4ML, 4P, 4MP (3000 strani). Originalni toner proizvajalca strojne opreme HP ne obstaja več. Ali vam lahko ponudimo originalen toner drugega proizvajalca?

ODGOVOR:
Spoštovani!

V sklopu B, originalni tonerji in kartuše naročnik zahteva originalne tonerje in kartuše proizvajalcev strojne opreme.
Artikel pod zap. št. 25: Toner HP 92274A za HP LaserJet 4L, 4ML, 4P, 4MP (3000 kopij) bo izbrisan iz specifikacije predmeta javnega naročila.
Popravljena specifikacija (OBR-3b) bo objavljena na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.12.2011   14:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 2: Tonerji in črnila
Zap.št.35 Toner IPM TK-130.... V preglednici manjka količina. Kakšno količino želite?

ODGOVOR:
Spoštovani!

Naročnik v sklopu B (OBR-3b), podpoglavje originalni tonerji, katuše iz specifikacije predmeta javnega naročila briše artikel pod zap. št. 35: Toner IPM TK-130/132 za Kyocera FS-1028MFP KX.

Popravljena specifikacija (OBR-3b) bo objavljena na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav!