Dosje javnega naročila JN7872/2010
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN7872/2010 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 25.08.2010
JN7915/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 25.08.2010
JN7961/2010 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 26.08.2010
    JN7872/2010 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)

Datum objave: 25. 8. 2010
Številka objave: JN7872/2010


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Stanislav Dragar, SI-3320 VELENJE.
Tel. 038968280. Telefaks 038968240. E-pošta stanislav.dragar@guest.arnes.si.
Internetni naslovi: http://www.scv.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Specialna merilna oprema, skladna z obstoječo tehnologijo energetskega poligona
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava specialne merilne opreme, skladne z obstoječo tehnologijo energetskega poligona
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 38000000 (Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal))
38900000 (Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:Začetek 24. 8. 2010, Zakljucek 30. 8. 2010.
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.scv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=100147
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 30. 8. 2010
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 10. 2010
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 30. 8. 2010
Čas: 13:30
Kraj: ŠC Velenje, mala predavalnica, Trg mladosti 3, Velenje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Razvojno didaktični energetski poligon MIC Velenje
V.2)Dodatne informacijeDATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 8. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7915/2010, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal); datum objave: 25. 8. 2010
  • JN7961/2010, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal); datum objave: 26. 8. 2010