Dosje javnega naročila JN9954/2012
Naročnik: VRTEC KOLEZIJA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN9954/2012 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 14.09.2012
    JN9954/2012 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 14. 9. 2012
Številka objave: JN9954/2012


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska ulica 22, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil za nekatera živila iz skupin mleko in mlečni izdelki, ribe in konzervirane ribe, jajca, sveže sadje in zelenjava ter suho sadje, zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki in splošno prehrambeno blago za potrebe Vrtca Kolezija
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Enota Kolezija, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana - KOLEZIJA in Enota Murgle, Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana – MURGLE
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za nekatera živila iz skupin mleko in mlečni izdelki, ribe in konzervirane ribe, jajca, sveže sadje in zelenjava ter suho sadje, zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki in splošno prehrambeno blago za potrebe Vrtca Kolezija za obdobje dveh let (predvidoma od 01.10.2012 do 14.09.2014)
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15500000 (Mlečni izdelki)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
03142500 (Jajca)
15332410 (Suho sadje)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15800000 (Razna živila)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek: Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/9/6793-24465303873312/Zbiranje_ponudb.zip
III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 26. 9. 2012
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 27. 9. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 9. 2012
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 9. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.