JN13001/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Storitve visokošolskega izobraževanja

Datum objave: 11. 10. 2013
Številka objave: JN13001/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, Kontakt: Rudi Bernik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15898151. Telefaks +386 1589860. E-pošta katarina.urbas@spiritslovenia.si.
Internetni naslovi: http://www.spiritslovenia.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Državna agencija.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 24.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je zagotoviti celovito izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti:
• 1. sklop: Izvedba usposabljanja Kreiranje in preverjanje poslovnih idej za študente v obsegu 24 ur; V okviru tega sklopa želimo spodbuditi ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost pri študentih pri generiranju, preverjanju ustreznosti in realizaciji poslovnih idej in poslovnih modelov.
• 2. sklop: Izvedba usposabljanja Priprava Inovativni pristopi podajanja vsebin in izvajanja aktivnosti za ciljno skupino študentov s področja pedagogike in vzgoje v obsegu 24 ur. V okviru tega sklopa želimo spodbuditi študente k uporabi inovativnih, v svetu že uveljavljenih metod, s katerimi se povečuje ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi v okviru njihove nadaljnje poklicen poti.
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 80300000 (Storitve visokošolskega izobraževanja)
80522000 (Izobraževalni seminarji)
80310000 (Storitve mladinskega izobraževanja)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.6)Variante so dopustne: II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/9026-64884259325100752360/Razpisn
a_dokumentacija_-_usposabljanje_studentov.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Pridržana naročilaIII.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Pondeniranje: 90
2. Pridobljena pisma o nameri fakultet. Pondeniranje: 10
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 25. 10. 2013
Čas: 12:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 10. 2013
Čas: 13:00
Kraj: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju)
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 21. 10. 2013
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2013   13:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
na spletni strani www.spiritslovenia.si imate to javno naročilo objavljeno pod št.:JNV-0023/2013-S-POG, kar je seveda popolnoma drugo javno naročilo. Z napačno navedbo številke JN zavajate potencialne prijavitelje, saj je zelo težko najti vaše naročilo na e-portalu.

Prosimo, da se vnesejo ustrezni popravki ter da se podaljša rok za oddajo JN naročila in se s tem omogočijo enake možnosti za vse prijavitelje.


ODGOVOR:
Številka, ki jo navajate, je naročnikova interna številka, pod katero vodi javno naročilo, in ne številka objave na portalu javnih naročil.

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB5) je naročnik dolžan obvestilo o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo (oz. povezavo do le-te) objaviti le na portalu javnih naročil, ne pa tudi na svoji spletni strani. Ravno tako ni predpisana vsebina, ki bi jo naročnik moral objaviti, v kolikor se odloči na svoji spletni strani objaviti obvestilo o javnih naročilih in/ali razpisno dokumentacijo. Ne glede na navedeno je naročnik dopolnil informacijo o javnem naročilu na spletni strani www.spiritslovenia.si z navedbo številke objave na portalu e-naročanje.

Glede na zgornje pojasnilo ostaja rok za prijavo nespremenjen.