Dosje javnega naročila JN10189/2013
Naročnik: Kinodvor 
Storitve: Tiskarske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10189/2013 - Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2), objavljeno dne 13.08.2013
    JN10189/2013 Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO1 - ZJN-2)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Tiskarske storitve

Datum objave: 13. 8. 2013
Številka objave: JN10189/2013


I.1)Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064404. Telefaks +386 13064407. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Druga oseba javnega prava.
Rekreacija, kultura in religija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OpisII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskarske storitve za Javni zavod Kinodvor
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Kratek opis naročila ali nabave: tiskarske storitve za Javni zavod Kinodvor
II.1.4)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79810000 (Tiskarske storitve)
II.1.5)Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.6)Variante so dopustne: ne.
II.2)Trajanje naročila ali rok za zaključek:II.3)Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/2104-81064814876565614647/Razpisna
_dokumentacija.zip

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročiloIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)Pogoji za sodelovanjeIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila ne.
III.3.1)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)Merila za oddajoIV.1.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.1.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.1.3)Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4)Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.1.6)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.1.7)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 2. 9. 2013
Čas: 10:00
IV.3.1)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.2)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.3)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 2. 9. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba
V.1)Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnostiV.2)Dodatne informacijeROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 26. 8. 2013
Čas: 12:00
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2013   09:58
Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za izbor izvajalca tiskarskih storitev za Javni zavod Kinodvor, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN10189/2013) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v razpisu je navedeno, da je potrebno navesti 3 strokovna pisna priporočila v vrednosti vsaj 50.000€, ki se nanašajo na tiskarske storitve v obdobju zadnjih treh let. Zanima me ali mora biti ta vrednost (50.000€) podana z ddv ali brez dv-ja?
Hvala za informacijo!
Lp,

Odgovor:
V vrednost 50.000,00 EUR je vključen DDV.

2. Vprašanje:
Spoštovani,
glede razpisa za tisk, z dne. 13.8.2013, me zanima sledeče:
- ali morajo biti reference iz javnih naročil, ali so lahko tudi od stalnih strank?
- ali so roki za izdelavo fiksni? Pri kakšnih velikih količinah in zelo kratkemu roku bi imeli mogoče malo problem. Vprašali smo tudi tiskarno, s katero bi morebiti sodelovali pri razpisu, a so nam tudi tam zatrdili, da so roki izdelavi prekratki
Hvala,
lep pozdrav,

Odgovor:
- Reference so lahko iz javnega sektorja in iz gospodarstva.
- Roki so fiksni in določeni glede na preteklo obdobje izvajanja tovrstnih storitev.

Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer