Dosje javnega naročila NMV695/2016
Naročnik: NEK d.o.o. 
Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV695/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2016
NMV1666/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.03.2016
    NMV1666/2016 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Oblačila, obutev, prtljaga in pribor

Datum objave: 17. 3. 2016
Številka objave: NMV1666/2016


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV695/2016, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor; datum objave: 5. 2. 2016 (NMV1)
Naročnik: NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško, kontakt: Miljenko Marčetić, v roke: Miljenko Marčetić, tel.: +386 74802286, telefaks: +386 74921528, e-pošta: miljenko.marcetic@nek.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Miljenko Marčetić, V roke: Miljenko Marčetić, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74802286. Telefaks +386 74921528. E-pošta miljenko.marcetic@nek.si.
Internetni naslovi: http://nek.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava in dobava oblačil osebja varovanja.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava in dobava oblačil osebja varovanja.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18000000 (Oblačila, obutev, prtljaga in pribor)
18100000 (Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV695/2016 z dne 5. 2. 2016
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 3. 2016
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 3. 2016
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: UNI&FORMA d.o.o., Ljubljanska cesta 48, SI-1236 Trzin.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 199546,59 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 199546,59 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Da.
tehnične specifikacije
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Da.
tehnične specifikacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA