Dosje javnega naročila NMV5763/2014
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.775,53 EUR

NMV5763/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2014
NMV5895/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 29.12.2014
NMV1098/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.02.2015
NMV1098/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2015
    NMV1098/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

Datum objave: 27. 2. 2015
Številka objave: NMV1098/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV5763/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago; datum objave: 18. 12. 2014 (NMV1)
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Mateja Kocman, tel.: +386 13003953, telefaks: +386 13003912, e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, Kontakt: Mateja Kocman, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003953. Telefaks +386 13003912. E-pošta mateja.kocman@zd-lj.si.
Internetni naslovi: http://www.zd-lj.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NMV-16/2014 Nabava nitrilnih rokavic.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava nitrilnih rokavic.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33141000 (Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago)
33141420 (Kirurške rokavice)
18424300 (Rokavice za enkratno uporabo)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 21775,53 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5763/2014 z dne 18. 12. 2014
Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5895/2014 z dne 29. 12. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 2. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 24. 2. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22500,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 21775,53 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 18 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA