Dosje javnega naročila NMV1137/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.777,80 EUR

NMV1137/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2015
NMV2815/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2015
NMV2815/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2015
    NMV2815/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve, povezane z gradbeništvom

Datum objave: 20. 5. 2015
Številka objave: NMV2815/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV1137/2015, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom; datum objave: 3. 3. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: mag. Suzana Šnajder, v roke: mag. Suzana Šnajder, tel.: +386 22341472, telefaks: +386 22341452, e-pošta: suzana.snajder@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: mag. Suzana Šnajder, V roke: mag. Suzana Šnajder, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341472. Telefaks +386 22341452. E-pošta suzana.snajder@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Zajem dodatnih podatkov z Lidar tehnologijo in izdelava dodatnih geodetskih podlag za pripravo DPN za novo progo Ljubljana-Kranj-Jesenice z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana«
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet del je izvedba vseh nalog za zajem dodatnih podatkov in izdelavo dodatnih geodetskih podlag za potrebe načrtovanja in priprave državnega prostorskega načrta za novo progo Ljubljana - Kranj - Jesenice z navezavo Letališča Jožeta Pučnika.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
71300000 (Inženirske storitve)
71330000 (Razne inženirske storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 69490,00 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV1137/2015 z dne 3. 3. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 5. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 13. 3. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: FLYCOM d.o.o., Moste 26B, SI-4274 Žirovnica.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 128000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 69490,00 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 2 meseca.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA