Dosje javnega naročila JN12667/2012
Naročnik: ZD Šmarje pri Jelšah 
Blago: Reševalna vozila
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN12667/2012 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 22.11.2012
    JN12667/2012 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Reševalna vozila

Datum objave: 22. 11. 2012
Številka objave: JN12667/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, Kontakt: Tajništvo, V roke: Natalija Klun, SI-3240 Šmarje pri Jelšah.
Tel. +386 38183726. Telefaks +386 38183740. E-pošta zd-smarje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.zd-smarje.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava rabljenega reševalnega vozila TIP B
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: NABAVA RABLJENEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34114110 (Reševalna vozila)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 76440 EUR, brez DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 9. 11. 2012
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MEDICOP d.o.o., Obrtna ulica 43, SI-9000 Murska Sobota.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 76440 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:Enkratna dobava.
Rok veljavnosti pogodbe 31. 1. 2013
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Da.
tehnične specifikacije
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Ne.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 11. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE