Dosje javnega naročila JN10526/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Sanacijska dela
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN10526/2013 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 21.08.2013
    JN10526/2013 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Sanacijska dela

Datum objave: 21. 8. 2013
Številka objave: JN10526/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 0147880366. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dc.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija plazu na cesti R3-677, odsek 2203 Nova vas – Pišece v km 4,800.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 2203 cesta R3-677 Nova Vas - Pišece
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija plazu na cesti R3-677, odsek 2203 Nova vas – Pišece v km 4,800.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45453100 (Sanacijska dela)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 51143,54 EUR, z 22 % DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 14. 8. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: RAFAEL d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, SI-8290 Sevnica.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 79200 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 51143,54 EUR, z 22 % DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:2 meseca.
Rok veljavnosti pogodbe 20. 10. 2013
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7440/2013 z dne 17. 6. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE