Dosje javnega naročila JN3777/2013
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 
Blago: Laboratorijski reagenti
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN3777/2013 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 03.04.2013
    JN3777/2013 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Blago

Laboratorijski reagenti

Datum objave: 3. 4. 2013
Številka objave: JN3777/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, Ob Suhi 11, Kontakt: Katja Slivnik, SI-2390 RAVNE NA KOROŠKEM.
Tel. +386 28705239. Telefaks +386 28705223. E-pošta katja.slivnik@zd-ravne.si.
Internetni naslovi: http://www.zd-ravne.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava laboratorijskega materiala po sklopih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ravne na Koroškem
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava laboratorijskega materiala po sklopih
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33696500 (Laboratorijski reagenti)
33790000 (Laboratorijski, higienski ali farmacevtski izdelki iz stekla)
33696000 (Reagenti in kontrastna sredstva)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 119179,29 EUR, brez DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28072,92 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 28481,17 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 2
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: HERMES ANALITICA d.o.o., Verovškova ulica 58, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9347,54 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 9495,83 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 3
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 63691,54 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 63043,46 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 4
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ROCHE d.o.o., Vodovodna cesta 109, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4871,15 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4871,15 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 5
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3756,62 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3756,62 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 6
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Dr. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, SI-1370 Logatec.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1323,49 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 1389,64 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 7
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 429,63 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 412,70 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 8
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3925,94 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3916,67 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
ŠT. SKLOPA: 9
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 5. 3. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: MOLLIER d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3700,97 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 3812,05 EUR, brez DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:12 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 28. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN520/2013 z dne 16. 1. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE