Dosje javnega naročila JN5918/2013
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN5918/2013 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 17.05.2013
    JN5918/2013 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 17. 5. 2013
Številka objave: JN5918/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 0147880366. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dc.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OBJN R1-219/1236 BREŽNICA - POLJČANE PODROBNE ARHEOLOŠKE PREISKAVE INTENZIVNI TERENSKI PREGLEDI IN IZKOP ROČNIH SOND
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1236 cesta R1-219 Sl. Bistrica - Poljčane
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: OBJN R1-219/1236 BREŽNICA - POLJČANE PODROBNE ARHEOLOŠKE PREISKAVE INTENZIVNI TERENSKI PREGLEDI IN IZKOP ROČNIH SOND
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 4560 EUR, z 20 % DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 25. 4. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRIMOŽ STERGAR S.P., Ljubljanska cesta 54, SI-3000 Celje.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11500 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 4560 EUR, z 20 % DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:7 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 31. 12. 2013
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1866/2013 z dne 20. 2. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE