Dosje javnega naročila JN142/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN142/2014 - Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2), objavljeno dne 07.01.2014
    JN142/2014 Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 (PZPPO2 - ZJN-2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 30. ČLENA ZJN-2

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 7. 1. 2014
Številka objave: JN142/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 0147880366. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.dc.gov.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Odprava škode na državnih cestah na območju 1 (CE), zaradi poplav v novembru 2012 - 2. del
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1249 cesta R2-428 Radnirje - Luče
odsek 1250 cesta R2-428 Luče - Sestre Logar
odsek 1253 cesta RT-928 Mozirje - Golte
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuČe se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:Ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano po pravilih, ki veljajo za subvencionirane stanovanjske programe? ne.
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Odprava škode na državnih cestah na območju 1 (CE), zaradi poplav v novembru 2012 - 2. del
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 103706,76 EUR, z 22 % DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIII.1.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
III.1.2)Uporabljena je bila elektronska dražba ne.
ŠT. SKLOPA:
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 10. 12. 2013
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GP PIRC d.o.o., Krnica 50, SI-3334 Luče.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 180000 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 103706,76 EUR, z 22 % DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:2 meseca.
Rok veljavnosti pogodbe 16. 2. 2014
IV.6)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJEV.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL:Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN11392/2013 z dne 10. 9. 2013
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE