Dosje javnega naročila NMV5781/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 13.877,50 EUR

NMV5781/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2015
NMV7185/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2015
NMV7185/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.11.2015
    NMV7185/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 10. 11. 2015
Številka objave: NMV7185/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV5781/2015, Storitve: Razne storitve; datum objave: 14. 9. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, telefaks: +386 014788036, e-pošta: jn.drsi@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba postopkov dokončne PP in ZK ureditve že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju Zahodne Slovenije.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba postopkov dokončne PP in ZK ureditve že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju Zahodne Slovenije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 98300000 (Razne storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 13877,50 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5781/2015 z dne 14. 9. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 11. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 10. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ZPKSU d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 3, SI-1290 Grosuplje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 36600,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 13877,50 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA